Od dramatycznych wydarzeń wojny obronnej Polski 1939 roku upłynęło już przeszło 70 lat. W walkach z hitlerowskim najeźdźcą zginęło lub zmarło z odniesionych ran około 95-97 tys. żołnierzy Wojska Polskiego.
Portal „Bohaterowie Bitwy nad Bzurą”, przedsięwzięcie pionierskie w polskiej sieci internetowej, wychodzi naprzeciw społecznej potrzebie indywidualnego upamiętniania ofiar Polskiego Września 1939 r. Jego powstanie stanowi jeden z etapów realizacji szerzej zakrojonego programu o charakterze dokumentacyjnym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Ma on na celu wzrost i upowszechnienie wiedzy o poległych w największej i najkrwawszej bitwie Polskiego Września 1939 r., szczególnie o szeregowych żołnierzach Wojska Polskiego, grupie, choć najliczniejszej, to w polskiej historiografii traktowanej dotychczas marginalnie. Planujemy zebranie i udostępnienie w sieci internetowej fotografii, dokumentów urzędowych i prywatnych, wspomnień czy przedmiotów codziennego użytku, które pozwolą lepiej opowiedzieć historię poległych żołnierzy polskich, a także zaświadczą o pamięci przechowanej przez ich potomków, przyjaciół, sąsiadów. Naszą ambicją jest choćby najmniejsze zredukowanie liczby poległych żołnierzy nieznanych, owych NN, którzy tak często (zbyt często!) odnotowywani są na nekropoliach wojennych Pola Bitwy nad Bzurą.
Portal “Bohaterowie Bitwy nad Bzurą” stworzyło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą, które na realizację zadania uzyskało dotację w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacja na stronie projektu www.bohaterowie1939.pl

Top