Promocja albumu “Wędrówki po dawnym Pleszewie”

W piątek 11 września 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pleszew odbyła się promocja długo oczekiwanej książki pt. „Wędrówki po dawnym Pleszewie”. Album jest wspólnym projektem Muzeum Regionalnego oraz Urzędu i Miasta Gminy Pleszew. W powstawaniu książki brał udział zespół redakcyjny w składzie: Witold Hajdasz, Marek Marciniak, Andrzej Przybysz – autor tekstu, grafiki oraz projektu okładki, Arkadiusz Ptak  i Adam Staszak. Na promocję przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele instytucji, władze miasta, subskrybenci i donatorzy. Gości przywitał Burmistrz Marian Adamek, który podziękował zespołowi redakcyjnemu wręczając mu drobne upominki. Podziękowania złożono również subskrybentom i donatorom, którzy mieli ogromny wkład finansowy w powstanie albumu. Podczas prelekcji prof. Marka Marciniaka pt. „Refleksje nad starymi pocztówkami z Pleszewa” zgromadzeni goście mieli możliwość zapoznać się z historią powstawania albumu, a także obejrzeć niektóre pocztówki zamieszczone w książce. Prelegent, pleszewianin i kolekcjoner, którego najwartościowsze pocztówki znalazły się w albumie, wskazał i opowiedział o najcenniejszych historycznie miejscach naszego miasta. Pokazał widoki miasta prezentowane na pocztówkach sprzed 100 lat i przywołał ich obecny wygląd. Przypomniał także ważniejsze wydarzenia z dziejów Pleszewa. Słowną wędrówkę zakończył obietnicą kolejnego albumu, którego ilustracjami będą pocztówki z terenu gminy i powiatu pleszewskiego.

Podczas spotkania można było nabyć książkę „Wędrówki po dawnym Pleszewie”. To wydawnictwo albumowe, w twardej oprawie, format A4 w poziomie, fotografie barwne i czarno-białe, stron 131. Zespół redakcyjny zaproponował siedem wędrówek wiodących po głównych traktach Pleszewa, a potoczysty opis oraz plany pozwolą odnaleźć uroki przeszłości i umiejscowić je w dniu dzisiejszym. Przyjemnej lektury!!!

Książka do nabycia w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w cenie 50 zł

 

Iwona Wieruszewska

Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top