Promocja albumu „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej”

W poniedziałek 8 listopada 2010 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja wydawnictwa „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej”. Nad albumem, wydanym wspólnie przez Muzeum Regionalne oraz Urząd Miasta i Gminy Pleszew, pracował zespół redakcyjny w składzie: Witold Hajdasz, Marek Marciniak, Andrzej Przybysz, Arkadiusz Ptak i Adam Staszak. Promowane wydawnictwo oraz wydane w ubiegłym roku „Wędrówki po dawnym Pleszewie” stanowią unikatową dylogię, która przez pryzmat starych pocztówek zapoznaje nas z dziejami miasta i jego najbliższej okolicy.
Na spotkaniu promocyjnym nie zabrakło podziękowań dla donatorów, czyli firm, które wsparły finansowo wydanie książki. Są to: Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew SA, Przedsiębiorstwo Obrotu i Przerobu Surowców Wtórnych DELTA, Zakład Budowy Kotłów BUD-KOT, Don Seremo, Zakład Elektroniczny FOSTER, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla przyszłości”, DOMER, Bank Spółdzielczy w Pleszewie i Wytwórnia Kotłów C.O. Tilgner. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Marian Adamek wraz z dyrektorem Muzeum Adamem Staszakiem wręczyli przedstawicielom tych firm okolicznościowe podziękowania. Następnie głos zabrał prof. Marek Marciniak, opowiadając zebranym o powstaniu książki, jej zawartości oraz załączniku do albumu, jakim jest mapa topograficzna Ziemi Pleszewskiej z lat 1887-1904. Na końcu uczestnicy promocji wysłuchali wystąpienia autora tekstu i opracowania graficznego Andrzeja Przybysza pt. „Zwiedzałem Ziemię Pleszewską – wrażenia p(P)przybysza Andrzeja”. Szczegółowe informacje o albumie w zakładce WYDAWNICTWA. Album do nabycia w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w cenie 50 złotych.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top