Promocja książki „Apteka pod Orłem w Pleszewie”

12 marca 2010 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja niezwykłej książki pt. „Apteka pod Orłem w Pleszewie”. Książka ukazała się w ubiegłym roku, a jej autorem jest dr n. farm. Jan Majewski – członek Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji, przewodniczący Zespołu Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a także współzałożyciel Muzeum Farmacji w Poznaniu. Album został wydany jako siódma pozycja w serii „Najsłynniejsze polskie apteki”, wcześniej ukazały się opracowania dotyczące aptek m.in. w Toruniu, Zamościu, Bydgoszczy czy Bielsku-Białej. Wśród gości zaproszonych na spotkanie promocyjne znaleźli się byli i obecni pracownicy Apteki pod Orłem. Wszystkich zebranych powitał dyrektor Muzeum Adam Staszak. Następnie z krótkim wykładem wystąpił prof. Artur Kijas z Instytutu Historii UAM w Poznaniu, który nakreślił sytuację w Pleszewie na przełomie XIX i XX wieku. Głównym punktem promocji było wystąpienie dra Jana Majewskiego, który opowiedział zebranym o motywach powstania książki „Apteka pod Orłem w Pleszewie”. Jako ostatnia głos zabrała Elżbieta Suchocka-Gajewska – wnuczka Stanisława Suchockiego. Wspominała dzieciństwo związane z apteką, w której jej rodzice – Wanda i Józef Suchoccy – pracowali prawie do końca życia, a ona wraz z siostrą Hanną spędzały w niej dużo czasu. To dzięki Elżbiecie Gajewskiej w książce znalazły się rodzinne zdjęcia rodziny Suchockich, które udostępniła autorowi publikacji. Ponadto w albumie można znaleźć odpis aktu kupna apteki przez Stanisława Suchockiego z 13 września 1894 roku, a także zdjęcia przedmiotów i sprzętów związanych z Apteką pod Orłem. Na zakończenie spotkania w imieniu sieci aptek „Dbam o zdrowie” dyrektor Adam Staszak zaprosił gości na poczęstunek, podczas którego już w nieco mniejszych gronach rozmawiano o pleszewskiej aptece.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top