Promocja książki z okazji 25-lecia diecezji kaliskiej

W ramach obchodów Roku św. Brata Alberta w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja monografii „Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! W dwudziestopięciolecie powstania diecezji kaliskiej”, która została wydana z inicjatywy biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka w roku jubileuszu 25-lecia diecezji kaliskiej. Publikacja zawiera 30 artykułów przedstawiających początki tworzenia diecezji, najważniejsze dzieła i wydarzenia mające miejsce na przestrzeni tych lat. O zawartości monografii opowiedział ks. dr Sławomir Kęszka, pod którego redakcją powstała ta książka. Wymienił 30 autorów poszczególnych rozdziałów i omówił tematykę publikacji. Autorami monografii liczącej ponad 500 stron i opatrzonej ponad 100 fotografiami są: bp Stanisław Napierała, ks. kan. prof. UAM dr hab. Michał Kieling, ks. dr Sławomir Kęszka, ks. prał. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, ks. prał. dr Jerzy Adamczak, ks. prał. dr Jerzy Jeżowski, ks. prał. dr Zbigniew Cieślak, ks. prał. dr Andrzej Latoń, ks. prał. dr Jacek Plota, ks. prał. dr Aleksander Gendera, ks. prał. dr Dariusz Smolnik, ks. prał. dr Sławomir Grześniak, ks. prał. Henryk Szymiec, ks. prał. Henryk Orszulak, ks. prał. Jan Wolniak, ks. prał. Leszek Szkopek, ks. kan. Bogumił Kempa, ks. kan. Andrzej Antoni Klimek, ks. dr Piotr Górski, ks. dr Jarosław Powąska, ks. dr Marcin Wiśniewski, ks. dr Jacek Andrzejczak, ks. Łukasz Skoracki, ks. Grzegorz Mączka, Jerzy Aleksander Splitt, dr Elżbieta Kałuża-Maniewska, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Krzysztof Niegowski, Ewa Kotowska-Rasiak.

Podczas spotkania krótką prelekcję wygłosił ks. kan. prof. UAM dr hab. Michał Kieling, który przedstawił zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie, a także mówił o indywidualnych formach życia konsekrowanego. Z kolei ks. prał. Henryk Szymiec ukazał dzieje budowy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Na zakończenie głos zabrał, obecny podczas promocji, ks. biskup Edward Janiak. Wskazywał przede wszystkim na zasługi pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały, który budował od podstaw diecezję kaliską. Wydania okazałej publikacji pogratulował natomiast Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak.

Top