Promocja książki o historii diecezji

Prezentacja najnowszej publikacji dotyczącej diecezji kaliskiej odbyła się w piątek 23 września 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. „Diecezja Kaliska – Parafie, kościoły, kaplice – Przeszłość i teraźniejszość” to książka wydana z inicjatywy ks. bpa Edwarda Janiaka przez Kurię diecezjalną w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Jej autorami są: ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling, ks. dr Sławomir Kęszka oraz Jerzy Aleksander Splitt.
Książkę rozpoczynają krótkie informacje na temat chrystianizacji południowej Wielkopolski, przynależności ziemi kaliskiej do różnych struktur administracyjnych Kościoła w Polsce i dawnej diecezji kujawsko-kaliskiej istniejącej w latach 1818-1925. Jest też w niej mowa o diecezji kaliskiej utworzonej na mocy Bulli Jana Pawła II 25 marca 1992 roku oraz o organizacji Kurii diecezjalnej, Wyższym Seminarium Duchownym i kapitułach w diecezji. W publikacji podano także informacje o wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu w czerwcu 1997 roku i o dziełach związanych z papieską wizytą. W opracowaniu tym zamieszczone są również notki biograficzne Błogosławionych pochodzących z terenu ziemi kaliskiej oraz znajdują się biogramy obu Biskupów Seniorów – Stanisława Napierały i Teofila Wilskiego oraz obecnego Ordynariusza i biskupa pomocniczego – Łukasza Buzuna. Zasadniczą część tej publikacji stanowi prezentacja historyczna wszystkich 283 świątyń parafialnych diecezji (ukazanych na zdjęciach) oraz zabytkowych kościołów filialnych. W opisach parafii podano również wiadomości na temat kościołów dziś już nieistniejących oraz zamieszczono wykaz proboszczów z XX wieku i początków obecnego stulecia, a także podano podstawowe informacje bibliograficzne oraz spis akt znajdujących się w archiwach parafialnych i w Archiwum Diecezji Kaliskiej.

Książka jest do nabycia w cenie 90 złotych.

 

Top