Promocja książki o Komitetach Obywatelskich

W dniu 30 września 2015 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie promowana była kolejna publikacja dotycząca najnowszej historii naszego regionu. „Wykorzystać szansę wolności. Komitety Obywatelskie Solidarność i wybory 4 czerwca 1989 r. w województwie kaliskim” to książka Jerzego Pietrzaka, którą w czerwcu tego roku wydało Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Prof. Jerzy Pietrzak – historyk i regionalista – jest założycielem i przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim oraz inicjatorem powstania komitetów obywatelskich w Jarocinie, Pleszewie, Krotoszynie i Kępnie. W latach 1989-1991 był senatorem RP. Zajmuje się m.in. historią ustroju politycznego i parlamentaryzmu polskiego oraz dziejami Wielkopolski. Ostatnio gościł w Pleszewie na konferencji popularnonaukowej z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu, na której wygłosił okolicznościowy referat.

Książka jest monografią komitetów obywatelskich „Solidarność” w województwie kaliskim i ich udziału w wyborach 4 czerwca 1989 r. Została napisana na podstawie opracowań i źródeł (akta komitetów, a także dzienniki z 1989 r. prowadzone przez B. Gibasiewicza i T. Ławniczaka) oraz w oparciu o wywiady przeprowadzone przez autora z byłymi działaczami komitetów. Obszerny fragment dotyczy powstania komitetu obywatelskiego w Pleszewie i osób zaangażowanych w jego działalność.

Podczas spotkania w Muzeum autor opowiedział o genezie książki, a także o przebiegu prac związanych z jej powstawaniem. W imieniu pleszewskich działaczy podziękowania na ręce prof. Pietrzaka złożył Krzysztof Szac.
Po spotkaniu, zebrani goście mogli otrzymać dedykację od autora.

Książkę można nabyć w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w cenie 25 złotych.

Więcej o książce w zakładce Wydawnictwa.

Top