Promocja książki o parafii w Kuczkowie

We wtorek, 10 grudnia 2019 r. odbyła się promocja 33. pozycji wydawniczej Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Do zacnego grona autorów regionalnej serii wydawniczej dołączył ks. dr Adam Zmuda – proboszcz parafii św. Marcina w Kuczkowie. „Najstarsze dzieje parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Kuczkowie do nocy 2/3 sierpnia 1922 roku” to owoc długoletniej pracy, badań i dokumentowania historii parafii, której autor jest pasterzem od maja 2011 r. W ośmiu rozdziałach monografii poznamy najstarsze dzieje parafii już od czasu powstania w Kuczkowie pierwszego kościoła, aż do nocy, kiedy to spłonęła druga (postawiona na miejscu poprzedniej) świątynia kuczkowska. Zasadniczą podstawę źródłową pracy stanowią rękopisy przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, Księgi ziemskie z Archiwum Państwowego w Poznaniu i Warszawie oraz dokumenty z archiwum parafialnego kuczkowskiej parafii.

Spotkanie otworzył Adam Staszak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie i jednocześnie wiceprezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Przedstawił sylwetkę ks. Adama Zmudy, który następnie zaprezentował zawartość swojej książki. Podczas promocji obecny był także Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak, który gratulował autorowi wydania tak pokaźnej publikacji i jednocześnie dziękował za jego wkład w dokumentowanie historii gminy Pleszew. Podkreślił, że ks. dr Adam Zmuda jest kontynuatorem dzieła ks. Kazimierza Niesiołowskiego, ks. Franciszka Kryszaka i ks. Władysława Zientarskiego, którzy dołożyli swoją cegiełkę do opisu dziejów naszego miasta i gminy. Swoje podziękowania skierowali do Proboszcza także mieszkańcy Kuczkowa w osobie Tobiasza Reimanna – sołtysa wsi oraz długoletniego radnego miejskiego Mariana Suski. Po zakończeniu części oficjalnej autor jeszcze długo podpisywał swoje książki. Podziękowaniom nie było końca….

Na promocję licznie przybyli przedstawiciele duchowieństwa, różnych instytucji oraz mieszkańcy Kuczkowa i okolicznych wiosek. Ponad 280-stronicowa publikacja została wydana dzięki środkom finansowym Miasta i Gminy Pleszew.

 

Tekst i foto: Katarzyna Rutkowska

 

 

 

Top