Promocja książki o założycielu FAMOTU

18 listopada 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja książki pt. „Ignacy Jezierski – pleszewianin z wyboru”, której autorem jest Stanisław Kostka Szymański. Książka jest 27. pozycją wydaną wspólnie przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne oraz Muzeum Regionalne w Pleszewie. Publikacja jest świadectwem życia i działalności ludzi oddanych Polsce, Wielkopolsce i Pleszewowi – Ignacego Jezierskiego, Seweryna Samulskiego i należącego do rodziny Jezierskich artysty Antonina Szymańskiego. Książka eksponuje wybitne zdolności organizacyjne tych osób, a także ich konsekwencję i upór w działaniu, które w dzisiejszych czasach powinny być dla nas wzorem. Znaczący wkład w powstanie książki miała pleszewska fabryka FAMOT, która sfinansowała wydanie publikacji o swoim założycielu. Podziękowania za pomoc finansową na ręce przedstawiciela firmy Romana Michalskiego złożył dyrektor Muzeum Adam Staszak.
Na spotkaniu promocyjnym gościł autor książki – Stanisław Kostka Szymański, który urodził się w Poznaniu, a obecnie mieszka w Gdańsku. Jego ojciec Zbigniew był rodowitym pleszewianinem, natomiast tytułowy Ignacy Jezierski był jego pradziadkiem. Autor opowiadał, jak doszło do powstania książki, wspomniał też osobę byłego dyrektora Muzeum Jerzego Szpunta, który zachęcał go do zbierania informacji i danych dotyczących rodziny oraz do wydania książki. Stanisław Kostka Szymański zasugerował także uhonorowanie ludzi tak zasłużonych dla Pleszewa, jak Ignacy Jezierski czy Seweryn Samulski – chociażby poprzez nadanie ich imienia którejś z ulic Pleszewa. Autor książki wspomniał również o sprowadzeniu do rodzinnego miasta prochów Seweryna Samulskiego. Do tych propozycji pozytywnie odniósł się obecny na promocji Zastępca Burmistrza Arkadiusz Ptak. W imieniu Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego autorowi książki podziękował prezes Andrzej Szymański. Po spotkaniu można było otrzymać autograf i dedykację od autora.

Więcej o nowej publikacji w zakładce Wydawnictwa.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top