Promocja Rocznika Pleszewskiego 2011

23 lutego 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja Rocznika Pleszewskiego 2011. Rocznik został wydany już po raz jedenasty, ale po raz pierwszy promocja odbyła się w pleszewskim Muzeum. Do tej pory był bowiem prezentowany podczas tradycyjnego Spotkania Noworocznego w Domu Parafialnym. Jak podkreślał Zastępca Burmistrza i jednocześnie członek zespołu redakcyjnego dr Arkadiusz Ptak, Rocznik jako wydawnictwo dojrzał do tego, aby poświęcić mu oddzielne spotkanie. Rozpoczęło się ono wykładem prof. UAM dra hab. Krzysztofa Stryjkowskiego z Instytutu Historii UAM pt. „Niemiecka lista narodowościowa, jej realizacja w Pleszewie i powojenne konsekwencje”. Następnie głos zabrał dr hab. Andrzej Gulczyński, który przedstawił stan prac nad nową, interdyscyplinarną monografią Pleszewa, a także omówił artykuły będące efektem ostatnich badań, które znalazły się w Roczniku. Na zakończenie dr Arkadiusz Ptak zaprezentował najnowsze pleszewskie wydawnictwo. Przedstawił zespół redakcyjny w składzie: Witold Hajdasz, Elżbieta Mielcarek, Arkadiusz Ptak, Katarzyna Rutkowska i Adam Staszak. Podziękował także Ewie Szpunt za jej wkład w powstanie wszystkich dotychczasowych tomów. Wymienił także autorów artykułów, którymi są: Andrzej Szymański, Maciej Grzesiński, Edward Pisarski, Piotr Hasiński, ks. Henryk Szymiec, ks. Krzysztof Grobelny, Edward Kubisz, Stanisław Szurek, Wiesław Jarzębowski i Ewa Świątek. Spotkanie zakończyła dyskusja przybyłych gości.
Rocznik Pleszewski 2011 można nabyć w Muzeum Regionalnym w cenie 20 zł.
Więcej informacji w zakładce Wydawnictwa.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top