Promocja Rocznika Pleszewskiego 2012

We wtorek, 5 marca 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja najnowszego Rocznika Pleszewskiego. Spotkanie poprowadził Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak, który przedstawił zawartość wydanego tomu oraz podziękował autorom artykułów za ich wkład w powstanie Rocznika. W gronie autorów znaleźli się: Janina Wnuk, Edward Pisarski, Ryszard Wielebiński, Jarosław Biernaczyk, Maciej Grzesiński, Jerzy Brodnicki, Maria Mikołajczak, Ewa Andersz-Wanat, Marcin Walczak, Stanisław Szurek, Grzegorz Jenerowicz, Ireneusz Praczyk i Eugeniusz Małecki. Tak jak w poprzednich Rocznikach, także i w tym znalazł się rozdział „Z prac nad monografią Pleszewa”, przedstawiający rezultaty badań prowadzonych do nowej monografii Pleszewa. W tej części opublikowane zostały artykuły 6 autorów: Andrzeja Gulczyńskiego, Adama Kozaka, Michała Gulczyńskiego, Szymona Paciorkowskiego, Tomasza Cieślaka i Adriana Dąbrowskiego.

Podczas spotkania Arkadiusz Ptak przedstawił również stan prac nad rewitalizacją cmentarza ewangelickiego w Pleszewie. Mówił o dotacjach, które od momentu zakupu Miasto i Gmina Pleszew pozyskała na ten cel, oraz o pracach, które już zostały wykonane na terenie cmentarza. Następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Edwarda Kubisza dotyczącego historii nagrobków, które do tej pory udało się znaleźć podczas prowadzonych prac porządkowych. Jak zaznaczył jednak prelegent, to dopiero wstępny materiał, który wymaga gruntownego opracowania przez historyków, socjologów czy religioznawców.

Rocznik Pleszewski 2012 można nabyć w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w cenie 20 złotych.

Top