Promocja wydawnictw zjazdowych

Z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica odbyła się w Muzeum Regionalnym promocja wydawnictw zjazdowych pt. “Oni nas uczyli” i “Księga pamiątkowa”.

“Księga pamiątkowa” zawiera podstawowe informacje o szkole w roku jubileuszu stulecia, a także wykazy wychowawców klas i absolwentów, których łączna liczba wynosi 8786. Ponadto można zapoznać się z ciekawymi wspomnieniami na temat szkoły, nauczycieli i różnych przedsięwzięć. Umieszczona została także historia Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego – głównego organizatora zjazdu. Nad książką pracował zespól redakcyjny w składzie: Ryszard Belak, Lilla Deleszkiewicz, Izabella Wawroska, Robert Kulig, Iwona Wochna-Frąszczak, Ewa Karbowska, Ewa Szpunt, Andrzej Szymański, Irena Kuczyńska.

“Oni nas uczyli” to słownik biograficzny nauczycieli uczących w pleszewskim LO w ciągu 100 lat działalności szkoły. Łącznie zawarto w nim 297 biogramów, które zredagowano na podstawie informacji archiwalnych, kartotek i danych z USC, z witryn internetowych, ksiąg metrykalnych, wcześniejszych opracowań, ale przede wszystkich pozyskując informacje od osób zainteresowanych czyli nauczycieli. Słownik jest pracą zbiorową pod redakcją dra Andrzeja Szymańskiego. W składzie zespołu autorskiego znaleźli się ponadto: Teresa Belak, Magdalena Kaczmarek, ks. Michał Kieling, Anna Ranke, Katarzyna Rutkowska i Izabella Wawroska. Ta ostatnia dokonała prezentacji książki podczas piątkowej promocji i zaapelowała do zebranych o uzupełnienia czy korekty biogramów, gdyż w przyszłości planowane jest wydanie wirtualnego słownika biograficznego.

Podczas promocji głos zabrali także uczestnicy projektu pn. “Życiorysy lokalne”, który był realizowany w ramach umowy zawartej przez liceum z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowali pracownicy Wydziału: dr hab. Jerzy Borowczyk i mgr Borys Szumański, natomiast ze strony liceum były w niego zaangażowane nauczycielki: Maria Cichy oraz Izabela Guz-Czajka. Uczniowie opisali znane i mniej znane postaci z powiatu pleszewskiego, opowiadając o ich życiu i pasjach. A efekt pracy przedstawili w krótkim wystąpieniu podsumowującym przedsięwzięcie.

Na zakończenie Dyrektor LO Lilla Deleszkiewicz wraz z wicedyrektor Łucją Banaś-Kasperską podziękowały wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie promowanych wydawnictw.

Tekst: Katarzyna Rutkowska

Foto: Iwona Wieruszewska

Top