Puszcza Pyzdrska śladami Pawła Kostuja

Wystawa pt. „PUSZCZA PYZDRSKA ŚLADAMI PAWŁA KOSTUJA” składa się ze 114 zdjęć wykonanych w roku 2010 i 2020. Dziki teren puszczy pyzdrskiej, przez który wielokrotnie wędrował autor zdjęć, to nie lada wyzwanie dla osób, które chciałby go dogłębnie poznać. To 44 tys. hektarów ziemi, z których 26 tys. hektarów to same lasy. Obszar ten jest położony na terenie 5 powiatów: wrzesińskiego, kaliskiego, konińskiego, pleszewskiego i słupeckiego. Szata roślinna i świat zwierzęcy jest bardzo urozmaicony. Wyjątkowo dużą wartość przyrodniczą terenu stanowią ptaki, szczególnie wodne. Bogactwo dotyczy zarówno liczby gatunków, jak i liczebności par lęgowych. Najliczniejszą i najcenniejszą grupą są ptaki wodne związane z licznie występującymi tu starorzeczami, bagniskami, rzeką Wartą i jej rozlewiskami. Spotkać można między innymi: perkozy dwuczubate, czaple siwe, bąki, bociany białe, gęsi gęgawy, czarno – białe czajki, mewy śmieszki, myszołowy oraz wiele innych gatunków. Wędrując po ścieżkach puszczy spotkać można drobną zwierzynę reprezentowaną przez: lisy, zające, wydry, bobry, kuny i wiewiórki. Liczne oczka wodne są siedliskiem płazów reprezentowanych przez żaby (żabę moczarową), ropuchy (szarą i zieloną), traszki (grzebieniastą i zwyczajną), rzekotkę drzewną. Dla cierpliwych obserwatorów niespodzianką będą wygrzewające się w słońcu gady takie jak: jaszczurka zwinka, padalce czy zaskrońce. Najliczniej jednak występują tu owady. W wodach płynących, zwłaszcza w Warcie i jej starorzeczach, do niedawna występowało wiele gatunków ryb. Odnotowano w niej ponad 30 gatunków. Obecnie zaobserwowano występowanie między innymi sielawy, siei, szczupaka, lina, okoni, leszcza.

Zapraszamy do wędrówki śladami Pawła Kostuja. Podczas oglądania zwróćcie Państwo uwagę na unikatowe zdjęcia zwierząt, które udało się zrobić podczas wędrówki po terenie puszczy.  Jedno ze zdjęć przedstawia zwierzę, które od  niedawna zaczęło pojawiać się na tym terenie. Ileż trzeba mieć szczęścia, żeby na nie natrafić wie tylko autor naszych zdjęć…

Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Tekst: Iwona Wieruszewska

Tablice poziome

Przewiń strzałką lub kliknij, aby powiększyć

Tablice pionowe

Przewiń strzałką lub kliknij, aby powiększyć

Top