Rafał Walendowski

Urodzony 9 grudnia 1970 roku w Pleszewie. Mieszkaniec Gołuchowa. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Filia w Kaliszu. Przez kilka lat pracował jako rysownik w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (dział Archeologii), a obecnie pracuje jako plastyk w Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie. Zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą i rysunkiem. Tematyką wiodącą w jego malarstwie są konie, ale jak mówi sam artysta są to konie szczególne, obdarzone wielkim wdziękiem i urodą – konie czystej krwi arabskiej. Konie dynamiczne i spokojne, dzikie i romantyczne, rozbrykane i stateczne widnieją na jego obrazach, rysunkach i akwarelach. Obrazy Rafała Walendowskiego mają swoisty klimat, w którym piękno, siła, żywiołowość, duma i wolność koni łączą się z jego miłością do tych szlachetnych zwierząt.Jedną z ulubionych technik artysty jest akwarela, która polega na przenikaniu światła i przebijaniu koloru podłoża. Plamy barwne, ich kształty o miękkich konturach i liniach tworzą spójne układy na płaszczyźnie obrazu. Malarz komponuje swoje obrazy z uwzględnieniem określonej tematyki i indywidualnie je interpretując, podkreślając pęd, dynamikę czy statykę „ modela „ , swobodnie określając kształty tworzy swoisty klimat obrazów. Rafał Walendowski malując konie szuka nowych środków wyrazu nie tylko przez prace w różnych technikach , ale dokonuje zmian komponując warstwę wizualną i sam tematprzedstawiając w różnych ujęciach. Wiele prac Rafała Walendowskiego zostało opublikowane w magazynach i czasopismach o tematyce końskiej: „Arabian Horse World” – „Polish artist feature.”- June 2006, „Araber Journal”- „Great Artist’s Competition.”- nr 6/2001, kwartalniku.“ARABY”, „Konie i rumaki” oraz „Koński świat”.

Artysta brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych:

1992 – Muzeum Leśnictwa – Gołuchów Pracownia Grafiki prof. A. Nawrota, Kalisz Wystawa poplenerowa, Bolesławiec

1993 – Studenci IV roku Wychowania Plastycznego, Muzeum Leśnictwa, Gołuchów Wystawa poplenerowa, Baranów

1994 – Studenci Zakładu Wychowania Plastycznego, Poznań

1995 – Absolwenci’95, UAM Poznań

1996 – Pałac Lipskich, Lewków

1998 – „I Letni Salon Kaliski”, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, Kalisz

Cykl wystaw poplenerowych „Koń jaki jest…”,Stadnina Koni Arabskich, Korfowe

Galeria Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Warszawa

Galeria Autorska Macieja Falkiewicza, Janów Podlaski

Salon Pegaz, Hipodrom Wola, Poznań

1999 – „Artyści dla Galerii”, BWA, Kalisz

2000 – Wystawa pokonkursowa „Sacrum – dzisiaj”, Kielce

2001 – „Salon Kaliski”, BWA, Kalisz

2004 – Wystawa artystów pleszewskich, Kunst Galerie, Ammerland, Niemcy

Wystawa poplenerowa „Piękno Ziemi Blizanowskiej”, Blizanów

Wystawa poplenerowa „Leśne klimaty – Gołuchów 2004

Wystawa artystów pleszewskich, Muzeum Regionalne, Pleszew

2005 – Wystawa obrazów i rysunków, Starostwo Powiatowe, Pleszew

2007 – Galeria Sztuki Art M, „Stwarzam ciebie koniem …”, Pleszew

2008 – wystawa artystów pleszewskich i niemieckich „Kunst und Kochen” – Westerstede

2008 – „Kunst und Kochen” – wystawa w Muzeum Regionalnym w Pleszewie

Top