Remont w Muzeum

Od 30 października 2009 r. trwa remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Zaadoptowane zostaną pomieszczenia dotychczas nieużytkowane i w połączeniu z istniejącą salą uzyska się dużą powierzchnię ekspozycyjną, w której będą także organizowane koncerty i prelekcje. Dodatkowo wymienione zostaną podłogi, powstanie toaleta dla zwiedzających oraz nowe pomieszczenie socjalne dla pracowników. Termin zakończenia remontu przewidywany jest na koniec grudnia 2009 r.

Top