Rodzina Jankowiaków – Rodzina Vogtów Wystawa z cyklu Rodziny Wielkopolskie

5.07 – 10.09 2005 r.  komisarz wystawy: Jerzy Szpunt

Tematem wystawy są dzieje dwóch rodów.
Losy rodziny Jankowiaków mistrzów rzemiosła piekarskiego to historia typowa dla mieszkańców Poznania okresu zaborów i lat następnych. Wszystko zaczęło się na terenie Niemiec dokąd protoplasta rodziny wyjechał za chlebem… Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim podobnie jak rzesze innych poznańczyków, wrócili „na swoje”. Zakup piekarni przy ulicy Wronieckiej okazał się trafioną inwestycją pozwalając na dostatnią i spokojną egzystencję…Odmienność historii rodziny Jankowiaków polega na tym, że każde kolejne pokolenie wspinało się po szczeblach drabiny społecznej, a pomagał w tym status materialny, lecz przede wszystkim wykształcenie, do którego zawsze przywiązywano dużą wagę. Wśród licznych członków rodziny spotykamy profesorów wyższych uczelni, ekonomistów, lekarzy, filologów…( z przedmowy dr Magdaleny Mrugalskiej – Banaszak).Vogtowie, to dawna zasiedziała rodzina z dziada pradziada pleszewskich mistrzów piekarstwa. Rodzina wiodła życie typowe dla wielkopolskiego mieszczaństwa. Jej tradycje piekarnicze sięgają XVIII wieku. Michał Vogt (1901-1971) sekretarz cechu w międzywojniu, szczęśliwie przetrwał dobę szykan i zawłaszczania własności w PRL-u.
Odzyskał piekarnię umożliwiając synom kontynuowanie zawodu.Tomasz rozwijał starą piekarnię przy ulicy Kraszewskiego, Bronisław stworzył nowy zakład teraz przy ulicy Poznańskiej. Dzisiaj są to, rozwinięte wielousługowe zakłady, w których realizuje się zawodowo wielu członków rodziny, dając znakomity przykład wkładu pracy w skuteczny rozwój firm.Od paru lat Tomasz Vogt przenosząc ciągle modyfikowaną produkcję w inne miejsca przygotowuje starą rodzinną piekarnię na muzeum piekarnictwa, wykorzystując pieczołowicie przechowywane archiwum rodzinne i historyczne sprzęty rzemieślnicze. (Jerzy Szpunt)

Ekspozycja:
– materiały z wystawy: ” Poznańskie rody i rodziny – Jankowiakowie”; Muzeum Historii Miasta Poznania – Ratusz; wystawa 21 marca – 16 maja 2004; komisarze wystawy: Wacława Małecka, Jarosław Mulczyński
– archiwum i sprzęty Bronisława i Tomasza Vogtów.
– eksponaty Muzeum Regionalnego Pleszewie

Top