Rzecz o Józefie Wybickim

W czwartek, 24 listopada 2022 r. odbył się kolejny wykład w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski” realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prelegentem był prof. UAM dr hab. Rafał Dobek – historyk, wykładowca w Zakładzie Kultury i Myśli Politycznej Instytutu Historii UAM. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół historii Francji XIX wieku oraz historii myśli politycznej XIX i XX wieku. Jest autorem trzech książek poświęconych tym zagadnieniom: „Raymond Aron. Dialog z historią i polityką”, „Pierre-Joseph Proudhon” oraz „Paryż, 1871”, a także licznych artykułów. Ponadto pełni funkcję sekretarza generalnego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Prelegent wystąpił z ciekawym odczytem pt. „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę. Będziem Polakami. Rzecz o Józefie Wybickim”. Przedstawił w nim sylwetkę Józefa Wybickiego, urodzonego w 1747 r. na Kaszubach prawnika, polityka, posła na Sejm, uczestnika konfederacji barskiej i reformatora prawa w Polsce przedrozbiorowej. Był także współpracownikiem i przyjacielem gen. Henryka Dąbrowskiego. Najbardziej znany jest jednak jako autor słów pieśni legionów polskich we Włoszech „Jeszcze Polska nie zginęła”, która stała się polskim hymnem narodowym. Związany jest mocno z Wielkopolską, gdyż dużą część życia spędził w Manieczkach niedaleko Śremu, a jego prochy od prawie 100 lat spoczywają w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

W tym roku mija dokładnie 200 lat od śmierci autora polskiego hymnu narodowego, dlatego rok 2022 został ustanowiony Rokiem Józefa Wybickiego.

 

 

 

 

 

 

 

Top