Rzemiosło pleszewskie

9 marca 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Rzemiosło pleszewskie”. Wystawa powstała głównie z eksponatów będących w zbiorach pleszewskiego Muzeum, częściowo dzięki eksponatom wypożyczonym od pleszewian. Zaprezentowane zostały następujące branże rzemieślnicze: kołodziejstwo, kowalstwo, garncarstwo, bednarstwo, szewstwo, stolarstwo, rymarstwo, pszczelarstwo i bartnictwo, krawiectwo, tkactwo, fryzjerstwo i perukarstwo.
Do najcenniejszych eksponatów pokazanych na wystawie należą dokumenty pochodzące ze zbiorów Muzeum: Przywilej dla cechu krawieckiego wystawiony przez Aleksandra z Otoka Zaleskiego w 1698 r., pisany na papierze czerpanym, Przywilej dla cechu krawieckiego nadany w 1592 r. przez Jana ze Zborowa – kasztelana gnieźnieńskiego i odolanowskiego, Ugoda cechowa zawarta pomiędzy braćmi Cechu Krawieckiego w 1800 r. oraz Księga cechu pospolitego w Pleszewie założona w 1845 r. Obok dokumentów wartościowe są także eksponaty przestrzenne, m.in. lada cechowa cechu cieśli z 1904 r. zdobiona atrybutami zawodu ciesielskiego: siekierką, kątownicą, cyrklem i piłą, miech kowalski czy różnorakie narzędzia stolarskie, kołodziejskie i ciesielskie. W oddzielnej gablocie umieszczono fragmenty sztandaru cechu kowalskiego w Pleszewie. Można także zobaczyć ule z początku XX wieku, żelazka na węgiel, które były nierozłącznym elementem warsztatu krawieckiego, peruki z prawdziwych włosów i wiele innych ciekawych przedmiotów. Jak podkreślał podczas otwarcia kurator wystawy Witold Hajdasz, przygotowana ekspozycja na pewno nie wyczerpuje zagadnienia pleszewskiego rzemiosła. Jest jedynie zaczątkiem tego tematu – zarówno ze względu na wielość zawodów i profesji rzemieślniczych, jak i ograniczoną dostępność eksponatów. W związku z tym zaapelował także o przekazywanie do pleszewskiego Muzeum pamiątek z dawnych czasów dotyczących rzemiosła.

Więcej zdjęć z otwarcia wystawy do obejrzenia w Galerii.

 

Rzemiosło pleszewskie

wystawa marzec – kwiecień 2012

kurator wystawy: kustosz Witold Hajdasz

Top