Spotkanie autorskie z Aleksandrem Rozenfeldem

W cyklu „Spotkania w Muzeum” w dniu 25 marca 2010 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się spotkanie z Aleksandrem Rozenfeldem. Aleksander Rozenfeld to pisarz i poeta, dziennikarz i publicysta żydowskiego pochodzenia, a przede wszystkim niezwykle barwny człowiek z życiorysem, którym obdzielić by można co najmniej kilkunastu ludzi i każdy z nich mógłby powiedzieć, że wiódł interesujące życie. Urodził się w 1941 roku w Tambowie w Związku Radzieckim, gdzie podczas II wojny światowej przebywali jego rodzice Adam i Elżbieta z domu Nissenbaum. Po wojnie wraz z rodzicami powrócił do Polski, skąd w 1968 roku jego rodzice wyemigrowali do Izraela. W latach 1980-1981 związany był z NSZZ Solidarność, w latach 1982-1987 przebywał na emigracji w Izraelu. Do Polski wracał przez Rzym, gdzie w utrzymaniu pomagał mu Jan Paweł II. Po emigracji mieszkanie w wielkopolskim Złotowie zapewnił mu gen. Wojciech Jaruzelski. W latach 1996-2001 pracował jako doradca w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Niedawno osiadł w Katowicach, skąd bezustannie wyjeżdża w różne strony Polski, gnany swoim niespokojnym losem. Gości przywitał dyrektor Muzeum Adam Staszak. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania wierszy, autor przeniósł słuchaczy w świat poezji poruszającej tematy religijne – relacji z Bogiem oraz sensu istnienia. Opowiedział o czasach wojny, które przypadły na jego dzieciństwo, relacjach z rodzicami oraz wspomniał o różnych ważnych okresach historycznych Polski, które miały decydujący wpływ na wybór drogi życiowej. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, z licznymi anegdotami opowiadanymi przez Aleksandra Rozenfelda, a zakończyła je wspólna rozmowa poety z przybyłymi gośćmi.

Iwona Wieruszewska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top