Spotkanie z dr Wandą Półtawską

Wieloletnia przyjaciółka Papieża-Polaka, znana lekarka i działaczka katolicka dr Wanda Półtawska przybyła do Pleszewa w poniedziałek, 23 maja 2011 r. Spotkanie zorganizowane przez Muzeum Regionalne przyciągnęło tłumy Pleszewian, a także gości z okolicznych miast, którzy pragnęli wysłuchać wykładu pani doktor i z nią porozmawiać. Mimo podeszłego wieku (90 lat), Wanda Półtawska zaimponowała żywotnością, energią i optymizmem. Wygłoszenie ponad godzinnej prelekcji nie było dla niej żadnym problemem.

Nazywana przez Jana Pawła II „Siostrą” i „Drogą Dusią”, pozostała z nim w przyjaźni aż do Jego śmierci oraz znalazła się w niewielkim gronie osób, które czuwały przy Jego łóżku w ostatnich dniach i godzinach życia. Podczas pleszewskiego spotkania wspominała swoją znajomość z Karolem Wojtyłą, ale szczególny nacisk kładła na nauczanie Papieża-Polaka, przywołując jego encykliki. Zdaniem prelegentki, znajomość dokumentów napisanych przez Papieża jest wśród Polaków niewystarczająca. Przede wszystkim nie jest znane i realizowane to, co pisał na temat rodziny. – A małżeństwo i rodzina to nie jeden pośród wielu innych tematów nauczania Jana Pawła II, ale temat najważniejszy – podkreśliła prelegentka, przypominając jednoznacznie negatywne stanowisko Papieża wobec aborcji i antykoncepcji. Wanda Półtawska przypomniała, że w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy zezwolono na zabijanie dzieci, potworzyły się kolejki kobiet w klinikach aborcyjnych. – Lekarze przeszli z pozycji obrońców życia na katów, którzy wykonywali wyroki śmierci na dzieciach. Z zawodu odeszli uczciwi ludzie, ponieważ wymagano specjalizacji w zabijaniu dzieci. Karol Wojtyła był tym wstrząśnięty. Robił wszystko, aby ratować świętość rodziny, chciał wychować pokolenie Polaków, które nie będzie zabijało własnych dzieci – mówiła dr Półtawska.
Podkreślała również, że Papież cierpiał w wyniku śmierci każdego nienarodzonego dziecka. – Ojciec Święty chciał cywilizację śmierci zamienić na cywilizację miłości. Całe swoje nauczanie podsumował jednym zdaniem: „Wszystkie problemy indywidualne człowieka, rodziny, małżeństwa rozwiązuje Boże pochodzenia człowieka”. Niestety, ale nie dochodzi to do naszej świadomości. Papież chciał, abyśmy odnaleźli swoją duchowość – powiedziała prelegentka. Dodała, że Jan Paweł II zawsze podkreślał, iż miłość powinna iść w parze z odpowiedzialnością.
Po zakończeniu spotkania pani doktor Półtawska jeszcze przed długi czas podpisywała swoje książki i rozmawiała z przybyłymi do Muzeum gośćmi.

Wanda Półtawska (ur. 1921 r.) – jako harcerka i łączniczka w czasie II wojny światowej została aresztowana przez gestapo. Z wyrokiem śmierci trafiła do obozu w Ravensbrück. Po wojnie ukończyła medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskała doktorat z psychiatrii. Zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wykładała medycynę pastoralną na Wydziale Teologicznym, a później w Akademii Papieskiej w Krakowie. W 1994 roku została mianowana członkiem Papieskiej Akademii Życia, współpracuje z Papieską Radą ds. Pracowników Służby Zdrowia, jest członkiem Papieskiej Rady Rodziny. Przez kilkadziesiąt ostatnich lat poświęciła się poradnictwu małżeńskiemu i rodzinnemu. Zawsze była gotowa pomagać ludziom, przede wszystkim małżeństwom w kryzysie. Wydała wiele książek o tej tematyce, a za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana. W 1962 roku arcybiskup Karol Wojtyła skierował do włoskiego zakonnika i późniejszego świętego Pio z Pietrelciny prośbę o modlitwę i uleczenie z choroby nowotworowej Wandy Półtawskiej. Ta prośba, późniejsze podziękowania Papieża za skuteczną interwencję i korespondencja listowna stanowiły utajniony materiał dowodowy w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top