Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie

24 października 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład dra Marka Jaegera pt. „Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie”. Jest to temat o tyle ciekawy, że do tej pory na temat tej szkoły nie znalazła się nawet choćby wzmianka w żadnym opracowaniu regionalnym. Informacje do swojego wykładu prelegent czerpał, przeglądając akta zgromadzone w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej oraz w Archiwum Wojskowym w Oleśnicy. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko 4 dokumenty świadczące o 2-letniej działalności szkoły w Pleszewie, m.in. statut z 24 października 1950 r., sprawozdanie za miesiąc działalności od 1 marca do 5 kwietnia 1951 r. oraz katalog funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy się w niej kształcili. Podczas wykładu uczestnicy usłyszeli o strukturze szkoły, sposobie rekrutacji, osobach prowadzących zajęcia i jej słuchaczach, którzy byli kierowani do Pleszewa głównie z Pomorza, Śląska oraz Lubelszczyzny. Ponadto przedstawione zostały także efekty kształcenia przyszłych funkcjonariuszy oraz jednostkowe opinie wystawione uczniom przez wykładowców. Warto dodać, że takich szkół jak w Pleszewie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego – organ bezpieczeństwa wewnętrznego w powojennej Polsce pozostający pod kontrolą NKWD – utworzyło jedynie kilka w Polsce.

Na zakończenie wykładu dr Marek Jaeger wyraził nadzieję, iż w przyszłości uda się zebrać więcej informacji na ten temat i być może powstanie pisemne opracowanie dotyczące funkcjonowania szkoły w Pleszewie.

Top