Udział Pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim

„Udział Pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim” to tytuł prelekcji, która odbyła się 3 lutego 2009 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w ramach cyklu „Spotkania w Muzeum”. Tym razem prelegentem był dr Andrzej Szymański – historyk, wykładowca UAM i prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Przybyli goście mogli zapoznać się z genezą Powstania Wielkopolskiego, przebiegiem walk powstańczych na terenie całej Wielkopolski oraz wkładem Pleszewian w końcowy sukces powstania. Prelekcja zakończyła się dyskusją uczestników spotkania. Na końcu dyrektor Muzeum Adam Staszak podziękował dr. A. Szymańskiemu za przygotowanie wystąpienia, które było jednym z dwóch wykładów poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu. Kolejne spotkanie odbędzie się już w marcu.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top