W hołdzie Pleszewianom

6 grudnia 2018 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja książki pt. „W HOŁDZIE PLESZEWIANOM BOHATEROM NIEPODLEGŁOŚCI”. Jest to 32. publikacja Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Muzeum Regionalnego. Prezentacji autorów oraz treści książki dokonał prezes PTK i jej redaktor prowadzący dr Andrzej Szymański. W skład zespołu redakcyjnego weszli: Tomasz Cieślak, Krzysztof Czajka, Witold Hajdasz, Grzegorz Jenerowicz, Michał Kaczmarek, Elżbieta Bijacik-Knappe, Robert Kulig, Janusz Lewandowski, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak, Danuta Basińska-Szablewska, Janusz Waliszewski i Tomasz Wojtala. Projekt okładki i opracowanie graficzne książki wykonała Iwona Wieruszewska. Opracowanie zawiera 114 stron. Składa się ze wstępu, biogramów 37 osób oraz zestawu zdjęć. Główna zawartość książki to biogramy pleszewskich bohaterów walki o niepodległą Polskę, którzy byli związani z Pleszewem, czy to z racji urodzenia, zamieszkania, czy też działania. Publikacja przedstawia życiorysy powstańców wielkopolskich, żołnierzy II wojny światowej oraz represjonowanych przez reżim komunistyczny. Aktywność bohaterów opracowania rozpoczyna się od udziału Marii Bociańskiej w strajku szkolnym w 1902 roku, a kończy na relegowaniu Kazimierza Trzęsickiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za udział w wydarzeniach marcowych 1968 roku.

W drugiej części spotkania wykład pt. “Armia Krajowa w Pleszewie w latach 1944 -1945” wygłosił Tomasz Cieślak – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Autor w przygotowanej prezentacji skupił się na pokazaniu nieznanych dotychczas akt z Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W tej swoistej„ pracy na źródłach” obecni mogli odtworzyć sobie przebieg wypadków, które miały miejsce w Pleszewie 21 stycznia 1945 roku podczas ostatniej akcji pleszewskiej Armii Krajowej.

 

 

Top