W rocznicę zbrodni katyńskiej

13 kwietnia jest obchodzony co roku jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Został on ustanowiony w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

Z okazji 70. rocznicy wydarzeń katyńskich powstała „pleszewska” lista katyńska, która zawiera nazwiska 28 osób zamordowanych w 1940 r. na terenie ZSRR m.in. w Katyniu, Charkowie i Twerze. Wśród zamordowanych jest 12 policjantów, 9 wojskowych, 2 urzędników, 1 nauczyciel, 1 inżynier, 1 prawnik, 1 kupiec i 1 sędzia. 14 z tych osób jest związanych z ziemią pleszewską z racji urodzenia, a druga połowa to osoby pracujące w tym czasie w Pleszewie. Zostali oni upamiętnieni na tablicy odsłoniętej w 2010 r. na Murze Pamięci.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ofiar zbrodni katyńskiej związanych z Ziemią Pleszewską.
Lista ofiar jest ciągle otwarta. Kolejne nazwiska można zgłaszać do nas!
Przygotowanie filmu: K. Rutkowska
Top