W służbie Bogu i ludziom

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w środę 18 grudnia 2013 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy pt. „W służbie Bogu i ludziom. Obecność Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pleszewie. 1877 – 1904 – 2014”. Uroczystego otwarcia wystawy, w obecności władz miasta, przedstawicieli duchowieństwa, sióstr służebniczek i zaproszonych gości, dokonał dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak wraz z Przełożoną Prowincjalną Prowincji Pleszewskiej s. M. Ewą Kruszką sł. M.

Dyrektor Muzeum podkreślał, że wystawa idealnie wpisuje się w obchody Roku bł. Edmunda Bojanowskiego, ogłoszonego z okazji przypadającej w 2014 roku 200. rocznicy urodzin założyciela Zgromadzenia. Ponadto jest także swoistym przygotowaniem do kanonizacji innego wielkiego Polaka – bł. Jana Pawła II, który w 1972 roku, jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła, odwiedził pleszewski klasztor, pozostawiając pamiątkowy wpis w kronice Domu Generalnego.

Następnie s. Ewa Kruszka przedstawiła różne aspekty wieloletniej posługi Sióstr Służebniczek w Pleszewie. Zaznaczyła, że działalność Zgromadzenia jest mocno wpisana w historię naszego miasta, począwszy od roku 1877. Realizując charyzmat swojego Założyciela, siostry podejmują pracę wychowawczą i duszpasterską (poprzez opiekę na dziećmi w ochronkach, naukę religii w szkołach czy prowadzenie warsztatów nauki zawodu), opiekę nad chorymi (poprzez posługę pielęgniarską w szpitalach i niesienie pomocy chorym w domach) oraz otaczanie opieką ubogich (prowadzenie kuchni dla ubogich i zaopatrywanie rodzin w żywność i odzież).

Z kolei Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Marian Adamek wspominał rok 2002, kiedy to na pleszewskim Rynku odbyły się obchody Jubileuszu 125 lat pobytu Sióstr Służebniczek w Pleszewie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył wówczas Ks. Biskup Stanisław Napierała, ordynariusz kaliski.

Na zakończenie kurator wystawy, kustosz Witold Hajdasz omówił zawartość wystawy, zachęcając wszystkich do jej obejrzenia.

Ekspozycja została przygotowana w oparciu o zbiory, które na co dzień znajdują się w Muzeum Zgromadzenia, prowadzonym od 2007 roku przez s. dr Immaculatę Krystynę Kowalską. Na wystawie znalazły się m.in. elementy szat liturgicznych wykonanych przez siostry własnoręcznie (ornaty, stuły, kapa), stroje zakonne, dokumenty działalności Szkoły Gospodarczej (regulamin, dyplomy, tabla szkolne z nazwiskami absolwentów), zestaw eksponatów ze szpitala, a także szereg zdjęć obrazujących m.in. działalność Zgromadzenia czy wygląd klasztoru.

W otwarciu wystawy uczestniczył także delegat Biskupa Kaliskiego ds. życia konsekrowanego ks. kan. dr hab. Michał Kieling, reprezentujący ks. Biskupa Edwarda Janiaka. Ponadto do Muzeum przybyli także przedstawiciele diecezjalnych mediów: dwutygodnika „Opiekun” i Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Siostry Służebniczki przybyły do Pleszewa w roku 1877, by podjąć pracę w Katolickim Domu Sierot przy ul. Podgórnej 12. Prawdopodobnie sprowadził je ówczesny proboszcz pleszewskiej parafii ks. Jan Bielawski. Niestety w trudnym czasie zaborów warunkiem działalności sióstr było zdjęcie habitów. Ze względu na rozbiory utworzyły się 4 gałęzie Służebniczek – Śląskie, Dębickie, Starowiejskie i Wielkopolskie. Wraz z rozwojem Zgromadzenia pojawiła się konieczność znalezienia miejsca na Dom Generalny dla Służebniczek Wielkopolskich. Dzięki pomocy ks. Kazimierza Niesiołowskiego, w listopadzie 1904 roku otwarto i poświęcono Dom Generalny Służebniczek Wielkopolskich (wówczas nazywanych Pleszewskimi). Przy Domu Generalnym wybudowano szpital, w którym siostry podjęły pracę jako pielęgniarki. Był to wówczas jedyny szpital w powiecie. W czasie II wojny światowej został zarekwirowany przez niemieckie wojsko dla rannych żołnierzy. Opiekę nad chorymi siostry sprawują do dnia dzisiejszego, prowadząc od 2004 roku Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. św. Józefa. Siostry podjęły także działalność na polu wychowawczym. W 1919 roku utworzona została ochronka, w której pod opieką siostry gromadziły się najmłodsze dzieci. Działalność ochronkową przerwała jednak II wojna światowa oraz czasy PRL-u. Obecnie ochronka działa ponownie, w budynku przy ul. Prokopowskiej 3. W 1923 roku Siostry otwarły Praktyczną Szkołę Gospodarczą dla dziewcząt, w której uczennice zdobywały umiejętności w gotowaniu, praniu, szyciu, organizacji gospodarstwa domowego itd. Szkoła została zamknięta w 1951 roku. Natomiast w 1918 roku otwarto w Pleszewie Parafialny Przytułek dla Starców pw. Królowej Jadwigi, w którym siostry otoczyły opieką ubogich i potrzebujących. Do dnia dzisiejszego prowadzą Kuchnię dla ubogich. Przez wszystkie lata działalności siostry włączały się w działalność wychowawczo-edukacyjną oraz posługę miłosierdzia względem chorych i ubogich, a pomocą w posłudze zawsze były, są i będą słowa bł. Założyciela, aby być „jako ta świeca, która się spala, a innym przyświeca”.

 

Zdjęcia z otwarcia wystawy do obejrzenia w zakładce Galeria.

 

W służbie Bogu i ludziom.

Obecność Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pleszewie. 1877 – 1904 – 2014

grudzień 2013 – luty 2014

kurator wystawy: kustosz Witold Hajdasz

Top