Warsztaty historyczne

W dniu 22 października 2019 r. w naszym murach gościliśmy młodzież z klasy 2 dj z pleszewskiego Liceum Ogólnokształcącego, która wzięła udział w warsztatach historycznych zatytułowanych ” Mniejszości narodowe w historii Pleszewa”. W ramach poszerzania oferty zajęć muzealnych przebiegają one w nowej formule, którą wspólnie opracowali ze strony muzeum kustosz Witold Hajdasz oraz p. Magdalena Kaczmarek z ramienia szkoły. Pomysł na zajęcia polega na zorganizowaniu dwóch 2 godzinnych warsztatów na dany temat w trakcie, których uczestnicy najpierw zapoznają się z teoretyczną stroną zagadnienia, następnie pracują w ramach krótkoterminowych form aktywności ( quiz, test wiedzy, dyskusja, itp.) po których następuje szersza i szczegółowa prezentacja tematu. Po 2 tygodniach odbędzie się druga część zajęć gdzie młodzież przedstawi swoje stanowisko w kontekście poruszanych zagadnień w formie krótkiej pracy pisemnej. Na zakończenie przeprowadzone zostanie podsumowanie z uwypuklenie najważniejszych zagadnień.

Tekst: Witold Hajdasz

Foto: Katarzyna Rutkowska

 

 

Top