„Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej” w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu

2 grudnia 2010 r. w gmachu Biblioteki Raczyńskich przy Placu Wolności w Poznaniu odbyło się spotkanie promujące wydany niedawno album „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej”. Przybyłych do biblioteki gości przywitał Dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Wojciech Spaleniak, który pochodzi z Gołuchowa. Wyraził on zadowolenie z faktu, że promocja książki przybliżającej m.in. jego rodzinną miejscowość odbywa się właśnie w Bibliotece Raczyńskich. Następnie powitał Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Mariana Adamka oraz zespół redakcyjny w składzie: Witold Hajdasz, Marek Marciniak, Andrzej Przybysz, Arkadiusz Ptak i Adam Staszak. Podobnie jak podczas pleszewskiej promocji albumu, głos zabrał prof. Marek Marciniak, opowiadając zebranym o powstaniu książki, jej zawartości oraz załączniku do albumu, jakim jest mapa topograficzna Ziemi Pleszewskiej z lat 1887-1904. Uczestnicy spotkania wysłuchali również wystąpienia autora tekstu i opracowania graficznego Andrzeja Przybysza pt. „Zwiedzałem Ziemię Pleszewską – wrażenia p(P)przybysza Andrzeja”. Sprzedaży albumu towarzyszyły rozmowy przybyłych gości, toczone przy kawie i lampce wina, na które, do swojego gabinetu, zaprosił Dyrektor Biblioteki.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top