Wojenne losy Pleszewian

Kurator wystawy: Witold Hajdasz

Czas trwania: wrzesień - grudzień 2019 r.

Wystawa zorganizowana z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która jest częścią większego projektu historycznego, realizowanego przez Muzeum Regionalne, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. To pierwsza wystawa w Muzeum, która podejmuje całościowo temat II wojny światowej, zaznaczając różnorodne wątki historyczne związane z losami Pleszewian po jej wybuchu. Podjęte zostały bowiem następujące tematy: wysiedlenia, Pleszewianie na frontach II wojny światowej, wojenne represje, konspiracja, terror, tajne nauczanie czy życie codzienne w okresie okupacji niemieckiej. Dodatkowo pokazany został także los żołnierzy pleszewskiego 70 pułku piechoty i ich rodzin, które zginęły w Komarnie 9 września 1939 roku.

Autorem opracowania plansz jest Iwona Wieruszewska.

Tablice poziome

Przewiń strzałką lub kliknij, aby powiększyć

Tablice pionowe

Przewiń strzałką lub kliknij, aby powiększyć

Top