Wojenne losy Pleszewian

W czwartek, 19 września 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Wojenne losy Pleszewian”, która została zorganizowana z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wystawa jest częścią większego projektu historycznego, realizowanego przez Muzeum Regionalne, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Podczas otwarcie Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak przedstawił zebranym założenia realizowanego projektu, w ramach którego odbędą się lekcje tematyczne dla uczniów pleszewskich szkół, wyjazd młodzieży na III Wielkopolskie Forum Pamięci organizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz wykład Tomasz Cieślaka (IPN Poznań) pt. „Operacja Tannenberg w Wielkopolsce” połączony z rekonstrukcją historyczną wydarzeń z września 1939 w Pleszewie w wykonaniu Drużyny Tradycji 70 pułku piechoty, na który zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Rutkowska. Natomiast kurator wystawy kustosz Witold Hajdasz opowiedział o charakterze wystawy i materiale w niej zawartym. Podkreślał, że jest to pierwsza wystawa w Muzeum, która podejmuje całościowo temat II wojny światowej, zaznaczając różnorodne wątki historyczne związane z losami Pleszewian po jej wybuchu. Podjęte zostały bowiem następujące tematy: wysiedlenia, Pleszewianie na frontach II wojny światowej, wojenne represje, konspiracja, terror, tajne nauczanie czy życie codzienne w okresie okupacji niemieckiej. Dodatkowo pokazany został także los żołnierzy pleszewskiego 70 pułku piechoty i ich rodzin, które zginęły w Komarnie 9 września 1939 roku. Obok plansz informacyjnych ekspozycja wypełniona została eksponatami historycznymi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Wśród nich znalazły się: dokumenty, legitymacje, zdjęcia rodzinne, korespondencja z oflagów, obwieszczenia, odezwy, wezwania, karty zaopatrzeniowe, mundury, pasiak obozowy czy plecak wojskowy żołnierza. Szczególną atrakcją wystawy jest oryginalna kurtka pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza wypożyczona z Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie.

 

Wojenne losy Pleszewian

wystawa

wrzesień – grudzień 2019  

 

Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce Galeria.

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

 

Top