Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Pleszewie
 
Informacje podstawowe
  Podstawy prawne
Regulamin organizacyjny
Informacje o mieniu
Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Muzeum Regionalnym w Pleszewie Muzeum Regionalne w Pleszewie prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

Administracja

· Rejestr druków ścisłego zarachowania
· Książka korespondencyjna
· Ewidencja czasu pracy
· Zeszyt skarg i wniosków
· Rejestr zarządzeń Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie
· Archiwum zakładowe

Ewidencja materiałów muzealnych

· Inwentarze
· Rejestry ubytków
· Protokoły ubytków

Udostępnianie zbiorów i informacji

· Katalogi i kartoteki muzealiów
· Ewidencja korzystających ze zbiorów (ochrona danych osobowych)
· Kartoteki wypożyczonych i udostępnionych muzealiów
· Rejestr wypożyczeń
· Statystyki odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień

Księgowość i finanse

· Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń
· Rejestr faktur