Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Pleszewie
 
Informacje podstawowe
  Podstawy prawne
Regulamin organizacyjny
Informacje o mieniu
Ewidencje i rejestry

Informacje o mieniu

Majątek Muzeum Regionalnego w Pleszewie wg wartości brutto na dzień 31.12.2007 r.

  1. Budynek – 139.777,38
  2. Inne środki trwałe – 23.780,33
  3. Wyposażenie – 37.995,78
  4. Księgozbiór – 12.918,20
  5. Muzealia – 77.735,78
  6. Wartości niematerialne i prawne – 9.624,33