Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Pleszewie
 
Informacje podstawowe
  Podstawy prawne
Regulamin organizacyjny
Informacje o mieniu
Ewidencje i rejestry

Podstawa prawna działalności muzeum


  • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach - Dz. U z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 ., o samorządzie terytorialnym - jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.,

  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 110, poz.721 z 1997 r.

  • Statut nadany przez Radę Miejską w Pleszewie Uchwałą nr XVI/122/2008 z dnia 20 lutego 2008.


Statut Muzeum Regionalnego w Pleszewie - PDF