Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Pleszewie
 
Informacje podstawowe
  Podstawy prawne
Regulamin organizacyjny
Informacje o mieniu
Ewidencje i rejestry

Informacja o podmiocie
Muzeum Regionalne w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury Miasta i Gminy Pleszew.
Muzeum Regionalne istnieje od 1983 roku.

Muzeum Regionalne w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Pełna nazwa Muzeum Regionalne w Pleszewie
Ulica Poznańska 34
Kod pocztowy 63-300
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 062 7428 359
Adres strony www www.muzeum.pleszew.pl
Adres email muzeum@pleszew.pl


Godziny otwarcia

Poniedziałek - nieczynne   Wtorek 9-17   Środa 9-17   Czwartek 8-16   Piątek 8-16   Sobota 9-13

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Imię i nazwisko Adam Staszak
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 062 7428 359
Adres email muzeum@pleszew.pl

Dyrektor Muzeum kieruje całokształtem działalności placówki. Funkcje i kompetencje dyrektora określa Statut Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Imię i nazwisko Krystyna Majchrzak
Funkcja Główna księgowa
Nr telefonu 062 7428 358 wew. 7
Adres email biblioteka@bppl.pl

Główna księgowa ma bezpośredni nadzór nad polityką finansową placówki.

Imię i nazwisko Witold Hajdasz
Funkcja Kurator muzealny
Nr telefonu 062 7428 359
Adres email muzeum@pleszew.pl

Kurator muzealny kieruje i nadzoruje prace nad organizacją wystaw, lekcjami muzealnymi, udostępnianiem zbiorów do celów naukowych i badawczych.


Statut Muzeum Regionalnego w Pleszewie - PDF
Regulamin pracy - PDF

Redakcja biuletynu: Witold Hajdasz
Tel. ( 062) 7428 359
muzeum@pleszew.pl