Wpłać na pomnik!

Przypominamy o możliwości dokonywania wpłat na specjalnie utworzone konto Muzeum Regionalnego, na którym gromadzone są środki finansowe na budowę pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich. Pomnik stanie na pleszewskim Rynku już w listopadzie.

Każdy może dołożyć swoją cegiełkę do jego powstania i tym samym godnie uczcić pleszewian biorących udział w jedynym, w pełni zwycięskim powstaniu narodowym!!!!

Pomnik przedstawia dwie postaci: powstańca szykującego się do wyruszenia w bój i dopinającego szablę oraz żegnającego go syna, który wręcza ojcu ryngraf. Obie postaci posadowione będą na płycie ze stylizowanym brukiem, która zostanie wmontowana w powierzchnię Rynku. Umieszczony zostanie także napis:

„Nikt im iść nie kazał … poszli – bo tak chcieli”

Pleszewianom walczącym w zwycięskim

Powstaniu Wielkopolskim

Mieszkańcy Ziemi Pleszewskiej

1918-2018

Pomnik stanie we wschodniej części płyty Rynku, vis-à-vis pomnika Przemysła II.

Wpłat można dokonywać na konto:

Muzeum Regionalne w Pleszewie

BS Pleszew  nr konta 23 8407 0003 0019 1375 2000 0008

„Zbiórka na budowę pomnika z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego”

Ponadto zostały przygotowane specjalne blankiety do wpłat, które można odebrać w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, a także w pozostałych miejskich instytucjach.

Top