Aby zamówić wydawnictwa prosimy o kontakt telefoniczny (62 7428 359) lub mailowy (muzeum@pleszew.pl)

Wydawnictwa muzealne

Spis książek wydanych wspólnie z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym

Bogusz – artysta i animator

Wędrówki po dawnym Pleszewie   /nakład wyczerpany/

Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej   /nakład wyczerpany/

Ignacy Jezierski – pleszewianin z wyboru /nakład wyczerpany/

Rocznik Pleszewski 2011

Non omnis moriar. Groby i sylwetki ziemian z powiatu pleszewskiego /nakład wyczerpany/

Pleszew w PRL-u

Rocznik Pleszewski 2012

Rocznik Pleszewski 2013

Imaginacje i transformacje. Pleszew 1989-2014

Rocznik Pleszewski 2014

Rocznik Pleszewski 2015

Rocznik Pleszewski 2016

Historia pleszewskiego sportu w fotografii

Rocznik Pleszewski 2017

Koła Gospodyń Wiejskich w Mieście i Gminie Pleszew. Zarys dziejów

Rocznik Pleszewski 2018 

Rocznik Pleszewski 2019

Rocznik Pleszewski 2020

Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (koniec XIV – początek XVI wieku)

Rocznik Pleszewski 2021

Wydawnictwa obce w sprzedaży muzeum

Społeczność Pleszewa. Kapitał społeczny, pamięć zbiorowa i komunikowanie publiczne

Wykorzystać szansę wolności. Komitety Obywatelskie „Solidarność” i wybory 4 czerwca 1989 r. w województwie kaliskim

Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519

Powiat pleszewski w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych

Marian Bogusz. „Opera za trzy grosze”. Bertolt Brecht.

70 pleszewski pułk piechoty w dokumentach

Poezja Marii Korzeniewskiej

Pułkownik Mozdyniewicz. Żołnierz Polski Niepodległej

Kunst&Kochen Sztuka i gotowanie

Józef Górski. Ze Śnietni nad Prosną po rektorskie berło

Ks. prałat Kazimierz Niesiołowski „Dzieła wybrane”

Top