Wystawa dzieł artystów pleszewskich

w powiecie Ammerland maj – sierpień 2004
w Muzeum Regionalnym w Pleszewie  wrzesień – listopad 2004 komisarz wystawy: Jerzy Szpunt

W 2000 roku Powiat Pleszewski podpisał Porozumienie o Partnerskiej Współpracy z Powiatem Ammerland w dolnej Saksonii.
Porozumienie to dało początek między innymi współpracy międzyszkolnej, dzięki której trwa wymiana młodzieży.
Jako powiaty o różnych doświadczeniach historycznych, mamy inne obyczaje, inną kulturę, która jest godna poznania. Przyszedł czas na kontakty osób związanych ze środowiskiem twórczym dzięki “Polsko-Niemieckiemu Tygodniu Kultury” odbywającemu się w powiecie Ammerland. Mamy okazję przybliżyć mieszkańcom zaprzyjaźnionego powiatu kulturę powiatu pleszewskiego, którego reprezentatami będą: Zespół Ludowy i Kapela “Tursko” z Gołuchowa, grupa młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pleszewie oraz prace graficzne, rzeźby i obrazy twórców ziemi pleszewskiej.
Kolejną okazją do spotkania się ludzi kultury będzie “I Międzynarodowy Plener Malarski , który odbędzie się u Nas w powiecie pleszewskim, na przełomie maja i czerwca 2004. Mamy nadzieję, że przyjadą także artyści malarze – przyjaciele z powiatu Ammerland. Może kolejny plener zorganizujemy już wspólnie?
Ufam, że dzięki temu nastąpi integracja środowisk twórczych obu powiatów i nawiążemy owocną współpracę w dziedzinie kultury.

Różnorodność form funkcjonowania sztuki kryje w sobie wiele wartości przydatnych każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, jaki jest jego stosunek do sztuki. Dotąd byliśmy daleko od siebie. Sprawdźmy przez sztukę, czy emocje tu wyzwalane są podobne. Jestem pewien, że są tożsame, bo z kręgu obrzeży tej samej kultury. Zadbajmy by pamięć i wyobraźnia pracowały wspólnie, jeśli chcemy by pokolenie nasze uwierzyło w europejską tożsamość.
Wystawę tę złożono z dzieł artystów zamieszkałych i związanych działalnością z terenem powiatu pleszewskiego. Praktycznie wszyscy kończyli lub kontynuują studia plastyczne. Kilku z nich uprawia sztukę wyłącznie zawodowo, u innych skromniejsza może praktyka artystyczna łączy się ściśle z uprawianym zawodem. Wielu z nich jest pedagogami.
Sprzyjającym czynnikiem mobilizującym twórców jednocześnie popularyzujących sztukę jest działalność zespołów oświatowych, domów kultury i tutejszych muzeów. W galerii pleszewskiego Domu Kultury czy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie znajdują swoje miejsce wystawy rodzimych twórców. Z pewnością dołączy tu niebawem otwierające swe podwoje Muzeum – Zespół Pałacowy w Dobrzycy. Muzeum Regionalne w Pleszewie od początku swego istnienia prowadzi galerię promocyjną – wyszukuje i popularyzuje dzieła w szczególności twórców stąd pochodzących, dawnych i współczesnych. Staje się zasadą, że tutejsi artyści wchodzą w tutejsze środowisko wystawą promocyjną w pleszewskim Muzeum Regionalnym. Wszyscy uczestniczący w tej wystawie eksponowali tam swoje prace – często wielokrotnie. W międzyczasie otwarto w Pleszewie komercyjną galerię “Art.-M”. Na co dzień salon z galanterią artystyczną co pewien czas urządza wystawy indywidualne również rodzimych twórców, organizuje licytacje darowanych dzieł na cele charytatywne. Jest kolejnym miejscem spotkań ze sztuką nie tylko dla koneserów.

Dariusz Bąkowski 1963
Ukończył Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Od 1990 roku pełni funkcję dyrektora w Państwowej Szkole Muzycznej nr 1 w Pleszewie. Sztuką wizualną zajmuje się poza zawodem jest ona uzupełnieniem jego osobowości. Wszystkie miniatury rzeźbiarskie to pojedyncze i jedyne egzemplarze spiżowe odlane metodą wosku traconego.

Mariusz Grzemski 1979
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli; student Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą i grafiką.
Wystawy indywidualne:
1998 – “Obserwacje plastyczne” Muzeum Regionalne w Pleszewie
2001 – “Nastroje” kino “Target” Ostrów Wlkp
2002 – “Przenikanie” Muzeum w Pleszewie
Wystawy zbiorowe:
1997 – “Z podróży po kresach; Lwów, Kamieniec Podlaski” – Sieradz, Łódź
2004 – Wystawa zbiorowa 100 finalistów Ogólnopolskiego konkursu “Obraz Roku 2003 imienia Ewy Świtalskiej”, Królikarnia, Warszawa

Małgorzata Jenerowicz 1968
Ukończyła Akademie Sztuk Pięknych w Poznaniu. Nauczyciel sztuki w Zespole Szkół nr 1 w Pleszewie. Uprawia malarstwo; rysunek.
Udział w wystawach zbiorowych i poplenerowych: Poznań, Wiśnicz, Skoki i Pleszew.
Wyróżnienie w polskiej edycji konkursu “Mój kraj w 2000 roku”; organizator: Winsor & Newton – W-wa 2000

Jakub Grygiel 1977
Studia: Akademia Sztuk Wizualnych w Poznaniu; Wydział Edukacji Art. w Kaliszu, Oddział UAM w Poznaniu; Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uprawia malarstwo, grafikę komputerową, scenografię i fotografie reportażową.
Wystawy indywidualne:
1998 – “Stój kto idzie” Muzeum w Pleszewie
1999 – “Metamorfozy” Muzeum w Pleszewie
2002 – “Śmierć w sukience od Diora” Galeria Teatru Polskiego, Poznań (malarstwo)
2003 – “Idol i kontrasty” Dom Kultury Kopernik, Poznań (malarstwo)
Wystawy zbiorowe: Kalisz, Poznań

Leszek Kostuj 1973
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Uprawia malarstwo olejne i rysunek.
Wystawy indywidualne w Pleszewie, Ostrowie, Kaliszu.

Juliusz Kwieciński 1948
Od 1976 roku prowadzi własny zakład BRĄZART. Wykonuje odlewy artystyczne w brązie. W pracowni powstały m.in. pomniki prymasa Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II, Cyryla Ratajskiego, Józefa Piłsudskiego i wiele innych.

Violetta Tarka 1971
Ukończyła studia teologiczne na UKSW w Warszawie oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu wydział Edukacji Artystycznej. Nauczycielka w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
Uprawia malarstwo i rysunek.
Wystawy zbiorowe i poplenerowe.

Grażyna Waliszewska 1970
Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Sztuki UAM-IAP w Kaliszu. Nauczycielka plastyki w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie oraz instruktor plastyki w Domu Kultury w Pleszewie.
Uprawia grafikę warsztatową – linoryt.
Wystawy indywiudualne i zbiorowe. Laureatka V i VI Salonu Plastyki EGERIA w Ostrowie Wielkopolskim.

Andrzej Wieruszewski 1948
Przez wiele lat nauczyciel plastyki. Od najmłodszych lat kolekcjoner sztuki.
Uprawia malarstwo – portrety, pejzaże, ikony na desce oraz metaloplastyke.
Wystawy indywidualne i zbiorowe.

Paula Czyżak 1983
Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Uprawia malarstwo ,rysunek i fotografię.
Wystawy Pleszew, Kalisz, Warszawa i Poznań.

Jerzy Szpunt 1941
Studia Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie.
Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę i rzeźbę.
Wystawy indywidualne: Gdańsk, Poznań, Kalisz, Pleszew i zbiorowe.

Rafał Walendowski 1970
Studia: Uniwersytet w Poznaniu, Zakład Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Pracownik Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie: wystawiennictwo, aranżacja i wykonanie wystaw.
Wystawy indywidualne i zbiorowe: Gołuchów, Poznań Bolesławiec, Kalisz, Hann, Janów Podlaski, Warszawa.

Top