Wystawa o Pleszewie w Westerstede

W dniach 26-29.09.2013 r. w ramach projektu „Pleszew – miasto partnerskie” realizowanego przez Muzeum Regionalne w Pleszewie i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w mieście partnerskim Westerstede przebywała delegacja pleszewska składająca się z władz i pracowników instytucji miejskich w osobach Burmistrza Mariana Adamka, Ewy Świątek, Roberta Kiczki, Przemysława Marciniaka, Adama Staszaka, Elżbiety Mielcarek, Witolda Hajdasza oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Miast Partnerskich –  Tomasza Klaka i Krzysztofa Szaca.

Kulminacyjnym punktem projektu było otwarcie wystawy fotograficznej „Pleszew – miasto partnerskie”. Uroczystego otwarcia z udziałem władz miasta Westerstede i zaproszonych gości oraz delegacji pleszewskiej dokonali Burmistrzowie obu miast. Odbyło się ono 28 września 2013 roku o godz. 17.00 w budynku Ratusza, gdzie zawieszono 35 plansz zawierających zdjęcia najważniejszych i najciekawszych miejsc, instytucji oraz elementów charakterystycznych dla Pleszewa. Docelowym odbiorcą projektu jest społeczność lokalna miasta Westerstede, którego mieszkańcy za pomocą prezentowanej wystawy mogą zapoznać się z miastem partnerskim oraz zintensyfikować wzajemne kontakty. W ramach projektu w trakcie otwarcia wystawy swoje wystąpienia zaprezentowali 3 prelegenci. Burmistrz  Westerstede Klaus Groß wygłosił referat pt. „Zdjęcia miast jako nowoczesny trend współczesnej fotografii – doświadczenia niemieckie”. Dyrektor Muzeum Adam Staszak zaprezentował referat „Pleszew w obiektywie” będący uzupełnieniem wystąpienia Burmistrza Mariana Adamka oprowadzającego gości po wystawie i przedstawiający nieszablonowe informacje na temat prezentowanych zdjęć. Ostatni z prelegentów Witold Hajdasz zaprezentował zgromadzonym gościom temat „Fotografia wczoraj i dziś – rozwój technik fotograficznych od metod klasycznych po formy cyfrowe”.

W ramach dobrej współpracy delegacja pleszewska miała okazję odbyć wycieczkę do miasta Haren, które w latach 1945-1948 nosiło nazwę Maczków, gdyż zajęte było przez polskich żołnierzy i byłych więźniów. 19 maja 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka zajęli teren i do 28 maja przenieśli wszystkich mieszkańców miasteczka do okolicznych miast (pozostawiono burmistrza z rodziną i zakonnice). Na ich miejscu umieszczono 5 000 Polaków uwolnionych z obozów pracy i obozów jenieckich. Wśród nich byli powstańcy warszawscy, w tym 1728 kobiet, uczestniczek powstania uwolnionych z obozu w Oberlangen. Decyzja o powstaniu polskiej enklawy powstała w 2. Korpusie Kanadyjskim, a zaakceptował ją brytyjski zarząd wojenny z marszałkiem Montgomerym na czele. W mieście założono Uniwersytet Ludowy. 19 czerwca 1945 roku powstał Teatr Ludowy im. Wojciecha Bogusławskiego zorganizowany przez wyzwolonego z obozu jenieckiego Leona Schillera. Od jesieni 1946 roku polskie wojsko zaczęło opuszczać Haren i w rejonie pozostawali już tylko byli więźniowie (dipisi – displaced persons). Nazwę Haren przywrócono 10 września 1948 roku, gdy żołnierze wrócili do Wielkiej Brytanii, a polscy mieszkańcy zostali w ramach brytyjskiej „Operacji Carrot” przesiedleni do Polski lub też wyjechali za żołnierzami. Po obejrzeniu tego miejsca Pleszewianie ze smutkiem skonstatowali, że po tych wydarzeniach nie pozostał dziś żaden ślad.

Ponadto delegacja miała okazję zwiedzić Konzentrationslager Esterwegen – niemiecki obóz koncentracyjny założony w miejscowości Esterwegen w Dolnej Saksonii. Funkcjonował on od 1933 roku do końca wojny. Esterwegen był największym i najbardziej znanym obozem kompleksu obozów z regionu Emsland. Został utworzony latem 1933 roku i do 1936 roku był obozem niezależnym. Następnie został podobozem KL Sachsenhausen, a w 1941 roku stał się podobozem KL Neuengamme. Oficjalna nomenklatura nazywała Esterwegen obozem karnym dla więźniów, a nie koncentracyjnym, w praktyce jednak niczym obóz ten nie odróżniał się od innych KL (stosowanie tortur, terroru, wyniszczenia przez pracę, wygłodzenie, morderstwa na więźniach, choroby itp.).

FWPN_rgb

 

Top