Wystawa papieska na Rynku

Dokładnie 100 lat temu, 18 maja 1920 r. w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, zastępca Chrystusa na ziemi, święty Kościoła Katolickiego. Ten wielki człowiek wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. Na trwałe wpisał się także w historię naszego miasta. Od 2003 r. jest bowiem Honorowym Obywatelem Pleszewa.

Hołd Janowi Pawłowi II oddały dziś władze samorządowe, składając kwiaty w miejscach jego pamięci: przy pomniku usytuowanym na dziedzińcu kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela oraz pod tablicą na ścianie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. W imieniu władz miasta kwiaty złożyli Anna Bogacz – kierownik Biura Prasowego UMiG oraz Adam Staszak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie, natomiast samorząd powiatowy reprezentował Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski.

Z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża-Polaka na pleszewskim Rynku od dziś można także oglądać wystawę pt. „Pleszewianie z Janem Pawłem II”, przygotowaną przez Muzeum Regionalne.

16 października 2003 r. to ważna data w historii naszego miasta. Tego dnia, z okazji 25-lecia wielkiego i wyjątkowego pontyfikatu Papieża Polaka Jana Pawła II, Rada Miejska w Pleszewie przez aklamację podjęła uchwałę nadającą Ojcu Świętemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pleszew. Źródłem wielkiej radości i dumy dla mieszkańców stał się fakt, że Honorowym Obywatelem naszego miasta jest tak wielki Papież i jeden z największych ludzi tego świata. „Radni z podziwem patrzą na 25-letni Pontyfikat, który już w chwili obecnej wywarł ogromny wpływ na historię ludzkości końca drugiego i początkach trzeciego tysiąclecia. Posługa duszpasterska Ojca Świętego, przepełniona głębokim umiłowaniem człowieka oraz wysiłkami na rzecz pokoju na świecie, jest dla nas – przedstawicieli społeczności Pleszewa, drogowskazem w działalności publicznej i prywatnej” – brzmi fragment uzasadnienia uchwały podjętej przez pleszewskich radnych.

Będąc jeszcze biskupem i kardynałem krakowskim, Karol Wojtyła odwiedził nasze miasto. W dniach 27-28 września 1972 r. przebywał w domu zakonnym Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bojanowskiego. W księdze zakonnej znajduje się własnoręczny wpis kardynała takiej treści: 28 września 1972 w uroczystość św. Wacława, Patrona Katedry Wawelskiej (wraz ze św. Stanisławem). Po raz pierwszy mogłem być gościem Domu Generalnego SS Służebniczek w Pleszewie, modląc się wraz z siostrami o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego i o błogosławieństwo dla Waszej Rodziny „służebniczej”.

Dodatkowym argumentem do podjęcia uchwały nadającej Papieżowi tytuł Honorowego Obywatela Pleszewa stał się fakt, że mieszkanka Pleszewa, była Premier Rządu RP Pani Hanna Suchocka piastowała wówczas stanowisko ambasadora naszego kraju przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie. W dniach 6-14 marca 2004 r. odbyła się 120-osobowa pielgrzymka pleszewian do Rzymu, aby przedstawić Ojcu Świętemu decyzję Rady Miejskiej o nadaniu Honorowego Obywatelstwa naszej Małej Ojczyzny. W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Pleszewa Marianem Adamkiem i Starostą Pleszewskim Michałem Karalusem na czele. Podczas audiencji w Sali Klementyńskiej Burmistrz Marian Adamek powiedział: „Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że Ojciec Święty przyjął tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pleszewa. Życzymy Waszej Świątobliwości zdrowia i łask Bożych. Prosimy o modlitwę w intencji naszego miasta oraz jego mieszkańców, a także o apostolskie błogosławieństwo”. Następnie zostały przekazane oficjalne dary miasta i powiatu: dyplom – uchwałę Rady Miejskiej nadającą Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Pleszew, klucz do Miasta w pięknym etui, medale 720-lecia Miasta, książka o Pleszewie oraz album zatytułowany „Piękno Powiatu Pleszewskiego”, a także ręcznie tkany przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej wizerunek Pana Jezusa. Szczególnym momentem były słowa Ojca Świętego: „Bardzo dziękuję za przybycie. Cieszę się, że mogę gościć przedstawicieli władz i mieszkańców Pleszewa z Panią Ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej. Jestem wdzięczny za waszą życzliwość i z serca ją odwzajemniam. Proszę Boga, aby darzył wszystkich mieszkańców waszego miasta swoimi łaskami. Niech pokój i wszelka pomyślność stale będzie ich udziałem. Zawieźcie im moje serdeczne pozdrowienie (…). Wszystkim wam tu obecnym, waszym rodzinom i bliskim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

17 października 2008 r. z okazji 30. rocznicy wyboru na Papieża oraz 5. rocznicy nadania Ojcu Świętemu tytułu Honorowego Obywatela Pleszewa w Muzeum Regionalnym została otwarta wystawa pt. „Pleszewianie z Janem Pawłem II”. Wśród eksponatów znalazło się wiele fotografii z audiencji, papieska piuska, stuła, w której Ojciec Święty poświęcił Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu, a także obraz, który otrzymała ambasador Hanna Suchocka od osobistego sekretarza papieskiego.

Na terenie Pleszewa oraz na Ziemi Pleszewskiej jest wiele miejsc, które upamiętniają osobę Papieża Jana Pawła II. Na murze klasztoru Sióstr Służebniczek NP NMP przy ul. Bojanowskiego znajduje się pamiątkowa tablica dokumentująca pobyt ks. kard. Karola Wojtyły w tym miejscu w dniu 28 września 1972 r., którą ufundowali pleszewscy rzemieślnicy. Z kolei na ścianie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie odsłonięto tablicę upamiętniającą audiencję pleszewian u Jana Pawła II w dniu 9 marca 2004 r. Tablicę ufundowali uczestnicy pielgrzymki do Watykanu. Natomiast na dziedzińcu przy kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w kwietniu 2007 r. odsłonięto pomnik – popiersie Papieża na cokole z 6 kartkami i książką z cytatami z publikacji Jana Pawła II. Na Ziemi Pleszewskiej również nie brakuje miejsc upamiętniających naszego wielkiego rodaka. Obeliski czy tablice poświęcone osobie Jana Pawła II znajdują się w Choczu, Czerminie, Żegocinie, Gizałkach, Jedlcu i Kościelnej Wsi.

 

Natomiast od 19 maja br. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie zostanie udostępniona dla zwiedzających wystawa pt. “Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979 – 1983 – 1997 – 1999”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. Na 12 planszach przypomniano cztery pielgrzymki papieskie do Wielkopolski, które były nie tylko ważnymi wydarzeniami religijnymi, ale także społeczno-politycznymi. Zaprezentowane fotografie i dokumenty pochodzą między innymi z archiwum Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Poznaniu.

ZAPRASZAMY!

Tekst i foto: Katarzyna Rutkowska

 

 

 

Top