Wystawa rocznicowa

Od 28 czerwca 2021 r. podczas wizyty w murach Muzeum Regionalnego w Pleszewie można zapoznać się z dwoma wystawami tematycznymi dotyczącymi wydarzeń z czerwca 1956 roku w Poznaniu: „Poznański Czerwiec 1956” oraz „Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec 1956 w fotografii”. Wystawy zostały przygotowane z okazji 65. rocznicy poznańskich wydarzeń, a pochodzą ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Powojenne realia życia w Polsce nie były usłane różami. Zaplanowany i realizowany plan sześcioletni to forsowna industrializacja przemysłu ciężkiego, podwyższanie norm pracy oraz zamrożenie płac. Stan taki nie mógł trwać w nieskończoność w zniszczonym przez wojnę kraju. Sytuację pogarszał fakt, że lepiej rozwinięte regiony Polski wspomagały te biedniejsze własnym kosztem. Z drugiej zaś strony sytuację pogarszała prowadzona kolektywizacji polskiej wsi, co powodowało spadek produkcji rolnej. Robotnicy gorzej wynagradzani niż w innych regionach kraju, braki mieszkaniowe oraz ogólna postawa władz wobec poznańskich robotników bardzo zaważyły na wydarzeniach czerwcowych.

Głównym powodem wystąpień robotniczych w czerwcu 1956 r. był trwający od dłuższego czasu konflikt załogi z dyrekcją w Zakładach im. Stalina (wcześniej Zakłady Hipolita Cegielskiego), gdzie robotnicy domagali się zwrotu niewłaściwie naliczanych podatków od premii, obniżenia wyjątkowo wysokich norm produkcyjnych, poprawy warunków pracy oraz lepszej organizacji, która zlikwidowałaby wielogodzinne przestoje. Robotnicy żądali też podwyżek płac i obniżenia cen.

Rozmowy w Ministerstwie nie dały oczekiwań efektów. W związku z tym 28 czerwca 1956 roku o godz. 6.30 nad Zakładami im. Stalina zabrzmiała syrena. Robotnicy “Cegielskiego” ogłosili strajk i w pochodzie ruszyli w kierunku siedziby Miejskiej Rady Narodowej, która mieściła się przy placu Stalina (obecnie plac Mickiewicza).

 

POZNAŃSKI CZERWIEC 1956

WOLNOŚCI! CHLEBA! POZNAŃSKI CZERWIEC 1956 W FOTOGRAFII

wystawy

28 czerwca – 31 sierpnia 2021

kurator wystaw: kustosz Witold Hajdasz

 

 

Top