XXX-lecie Pleszewskiej Solidarności

Z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Muzeum Regionalne w Pleszewie przygotowało okolicznościową ekspozycję. Uroczyste otwarcie wystawy pt. „XXX-lecie Pleszewskiej Solidarności” odbyło się 24 września 2010 roku. Do pleszewskiego Muzeum przybyli związkowi działacze z tamtych lat: Krzysztof Szac – przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność”, Stanisław Kuczyński – Wiceprzewodniczący, Kryspin Kuberka i Zdzisław Skałecki – wchodzący w skład Prezydium MKK, Edward Kubisz (Pleszewska Fabryka Obrabiarek), Marian Pera (Pleszewska Fabryka Aparatury), Irena Kuczyńska (NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania), Leszek Bierła, Jerzy Jabczyński oraz Hanna Majewska, która obecnie stoi na czele NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie. Na wystawie pokazano materiały pochodzące ze zbiorów Muzeum oraz od osób prywatnych: gazetki, protokoły, plakaty, legitymacje, zdjęcia. Kurator wystawy Witold Hajdasz apelował o przekazywanie do Muzeum innych materiałów dotyczących pleszewskiej Solidarności. Na otwarciu głos zabrał także Krzysztof Szac, dziękując Dyrektorowi Muzeum za zorganizowanie wystawy. Również zwrócił się z prośbą o przekazywanie posiadanych materiałów na rzecz Muzeum, aby można było je pokazywać szerszej publiczności, a w szczególności młodzieży szkolnej. Podkreślał, że do obecnych czasów zachowało się niewiele pamiątek po tamtych czasach – część dokumentów zniknęła na zawsze po zamknięciu biura „Solidarności” znajdującego się w Domu Kultury tuż po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego, część została zabrana i prawdopodobnie zniszczona przez SB. Ponadto Krzysztof Szac zaprosił także zgromadzonych na kolejne uroczystości związane z 30-leciem Solidarności. 17 października na Murze Pamięci przy kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica. Natomiast na listopad zaplanowano promocję monografii o pleszewskiej Solidarności autorstwa Edwarda Kubisza oraz uroczystą akademię w Domu Parafialnym.

 

XXX-lecie Pleszewskiej Solidarności

wystawa wrzesień – listopad 2010

kurator wystawy: kustosz Witold Hajdasz

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top