Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie

Najnowsza książka pt. „Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie”, autorstwa dra Andrzeja Szymańskiego – prezesa Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, była promowana w Muzeum Regionalnym w Pleszewie we wtorek 21 listopada 2017 r. Książka przedstawia dzieje i uwiecznia postaci młynarzy i piekarzy pleszewskich od początków czasów nowożytnych aż po dzień dzisiejszy oraz lokalizację ich zakładów. Jest także próbą uchwycenia zmian w technologii produkcji młynów i w technologii wypieku chleba w mieście Pleszewie. Ponadto pokazuje jakie stosunki panowały w cechu piekarskim, jakimi problemami cech się zajmował i jakie były zwyczaje cechowe. Do tej pory temat ten nie został szerzej opracowany, dlatego wydanie książki stanowi uzupełnienie literatury regionalnej o pozycję związaną z tymi dziedzinami pleszewskiej wytwórczości.

Podczas uroczystej promocji książki w Muzeum Regionalnym autor przedstawił zebranym jej genezę, a także przybliżył nieco charakterystykę prac badawczych, które podjął, aby zobrazować wybrany temat. Dziękował także wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji.

„Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie” to 32. pozycja na bogatej liście wydawnictw Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Książkę można nabyć w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w cenie 20 złotych.

Top