Z historii Pleszewa

W ostatnim czasie Muzeum Regionalne w Pleszewie przekazało do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie dwa fragmenty drewnianych rur wodociągowych znalezionych podczas prac remontowych przy ul. Poznańskiej. Do Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Krakowie wysłano także próbki drewna w celu przeprowadzenia badań dendrochronologicznych. Badania te zakończyły się sukcesem i otrzymaliśmy oficjalne wyniki, które wskazują, że drzewa, z których wykonano rury, zostały ścięte w 1580 i 1584 roku. Tak więc wodociąg kładziony był na przełomie XVI i XVII wieku. Według historyków wskazuje to na zamożność i wysoki poziom cywilizacyjny miasta. Udogodnienia takie nie były wówczas normą w miastach tej wielkości.

Sam proces konserwacji prowadzony przez pracownie konserwatorskie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie potrwa około dwóch lat. W najbliższym czasie do podobnych prac zostaną przekazane fragmenty drewnianej studni odkrytej pod powierzchnią dzisiejszego Placu Powstańców Wielkopolskich.

 

Foto: UMiG Pleszew

Top