“Z pradziejów Pleszewa i okolic” – wystawa archeologiczna

od stycznia 2000 – scenariusz i opracowanie: Bożena Giezek

  Po kilkunastu latach obserwacji reakcji dzieci i młodzieży na kolejne wersje stałej ekspozycji “Z pradziejów…” została złożona obecna wystawa. Obejmuje okres od epoki kamienia przez epokę brązu i żelaza do wczesnego średniowiecza. Dbając o przejrzystość wystawy przyjęto następujące założenia:

– wystawiamy tylko eksponaty z wykopalisk w mieście i najbliższej okolicy
– wybór eksponatów najbardziej reprezentatywnych dla danego okresu
– położenie szczególnego nacisku na okres kultury łużyckiej ludności najliczniej reprezentowanej na naszym terenie
– zasygnalizowanie szlaku bursztynowego przez pokazanie kopii skarbu złotego z Brzezia
– wystawa celowo bardzo oszczędna także w opisach eksponatów, gdyż nadmiar informacji rozprasza młodego odbiorcę.

Wystawa adresowana jest przede wszystkim dla dzieci szkół podstawowych ale zależnie od tego jak jest interpretowana przez przewodnika, interesuje na równi przedszkolaków jak i ludzi dorosłych, dla których często jest to pierwsze spotkanie z archeologią. Opisy dotyczą szczególnie podziału na epoki i okresy a plansze z bardzo prostymi i komunikatywnymi rysunkami ilustrują funkcje spełniane przez pokazywane przedmioty.

“Z pradziejów Pleszewa i okolic” – wystawa archeologiczna
od stycznia 2000 – scenariusz i opracowanie: Bożena Giezek

  Epokę kamienia reprezentują toporki drapacze kamienne, groty do strzał a ciekawostką jest gładzony toporek z krzemienia pasiastego i buła z krzemienia z jakiego został wykonany.
Epoka brązu to na naszym terenie przede wszystkim okres kultury łużyckiej z charakterystycznie zdobionymi naczyniami i ozdobami z brązu znajdowanymi jako przystawki grobowe. Rysunki tej części pokazują obrządek pogrzebowy – stos ciałopalny i składanie darów grobowych.Epokę żelaza sygnalizujemy kopią skarbu złotego znalezionego w Brzeziu, oraz naczyniami kultury pomorskiej i przeworskiej. Pokazujemy fotogramy słynnych urn twarzowych z  Sośnicy a także ciekawostkę – naczynia zasobowe z Fabianowa i Żegocina.
Wczesne średniowiecze – rysunek znalezionej w Pleszewie głowni miecza ze znakami płatnerskimi wprowadzający dzieci w świat bajeczny popularnej “Legendy o złotym mieczu”. Znajdziemy tu także żarno kamienne, grot oszczepu i toporek żelazny z Łęgu.

 Stosujemy taką właśnie oszczędną grafikę uważając, że największą rolę w przybliżeniu pojęcia archeologii, wykopalisk, okresów prehistorycznych a także potrzeby udokumentowania i informowania młodego pokolenia o kulturze materialnej i wierzeniach naszych przodków ma słowo mówione. To osoba oprowadzającego po wystawie każdorazowo ocenia na ile przygotowany do przyswojenia tematu jest odbiorca. Przewodnik dozuje informacje tak, by zainteresować a nie zniechęcić słuchaczy. Mamy tę satysfakcję że przy kolejnych pobytach w naszym muzeum, na różnych wystawach czasowych proszą o powtórne opowiedzenie o wykopaliskach. Często dzieci przyprowadzają na wystawę kolegów, chwaląc się swoimi wiadomościami a to już jest naprawdę sukces wystawy.

Top