Zakończenie projektu Kunst&Kochen

13 grudnia 2008 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy podsumowującej projekt Kunst&Kochen / Sztuka i Gotowanie. Rok wcześniej podczas II Sympozjum Artystów Wiceprezes Kunstpfad Ammerland e.V. Bernhard Brakenhoff zaproponował pleszewskiemu plastykowi, dyrektorowi Muzeum Jerzemu Szpuntowi oraz artystom z powiatu pleszewskiego, udział w projekcie Sztuka&Gotowanie (Kunst&Kochen). 28 artystów z powiatów: Ammerland i Pleszewskiego przystąpiło do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Na podstawie wspólnych ustaleń każdy z uczestników przygotował dwie prace plastyczne: afirmację proponowanej potrawy w dowolnej formie plastycznej oraz jej zapis graficzny. Ich reprodukcje, łącznie z przepisem potraw oraz biogramem autorów, zawarto w dwujęzycznej edycji “Kunst&Kochen(Sztuka&Gotowanie) wydanej w 2008 roku przez Stowarzyszenie Kunstpfad Ammerland e.V z Westerstede. Otwarcie pierwszej wystawy odbyło się w budynku starostwa w Westerstede w dniu 14 listopada 2008 roku.

„Z naszymi przyjaciółmi – malarzami z Pleszewa – wielokrotnie siadywaliśmy przy długich stołach. W ciągu dnia wszyscy gorliwie poświęcali się sztuce tworzenia, wieczorami zestawiano stoły, stawiano jedzenie, otwierano butelki i zapalano świeczki… Tematów do rozmów nie brakowało. Im bardziej zacieśniały się więzi między uczestnikami pleneru tym intymniejsze stawały się rozmowy. Nawet bariera językowa została z czasem pokonana. Z tego niemiecko – polskiego obcowania artystów zrodził się pomysł opracowania wspólnego projektu; a mianowicie wymiany przepisów kulinarnych i wyrażania ich przez malarstwo…” – wspomina Ingeborg Posega.

 

Kunst&Kochen / Sztuka&Gotowanie

wystawa grudzień 2008

kurator wystawy: kustosz Witold Hajdasz

Top