Zaułki Zakątki Zakamarki Pleszewa

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisja w składzie:

Łukasz Jaśkowiak – Drukarnia BOOKLET (przewodniczący Komisji)

Agata Sawada – „Życie Pleszewa”

Iwona Wieruszewska – Muzeum Regionalne w Pleszewie.

Komisja przyznała punktacje w dwóch kategoriach:
I kategoria – walory plastyczne, jakość i sposób wykonania zdjęcia;
II kategoria – temat, trafność i zgodność z tematem i założeniami konkursu.
Punktacja była przyznawana od 0-5 pkt, z tym że w kategorii II można było otrzymać podwójną punktację.

Wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Sławomir Dera „Stary zegar” 38,50 pkt
II miejsce – Narcyz Przybylski „ Podwórko przy ulicy Szkolnej” 28,00 pkt
III miejsce – Paulina Pływaczyk „ Ulica Krzywa” 25,00 pkt
Wyróżniono 6 osób:
Marek Miaskowski – „Stara chata w polu …” 23,50 pkt
Michał Walczak – „Cegielnia Pleszew” 21,50 pkt
Łukasz Boroń – „Miejsce siedzące…” 21,50 pkt
Narcyz Przybylski – „Drzwi przy ul. Kaliskiej” 21,00 pkt
Danuta Walczak – „Przy starym targowisku „ 20,00 pkt
Paulina Pływaczyk – „Ulica Kościelna” 19,50 pkt

Z pozostałych punktowanych zdjęć wybranych zostanie około 30 i będzie je można obejrzeć podczas wystawy po konkursowej „Zaułki Zakątki Zakamarki Pleszewa” w styczniu w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

Top