Muzeum posiada zbiory:

•    historyczne – dotyczące miasta i okolic;
•    archeologiczne – kultury łużyckiej z wykopalisk prowadzonych w regionie;
•    artystyczne – kolekcja dzieł Mariana Bogusza i innych artystów pleszewskich;
•    etnograficzne – rzemiosło, kultura materialna regionu.

ZBIORY HISTORYCZNE

Wśród zbiorów historycznych do najciekawszych należą muzealia – dokumenty od XVI wieku dotyczące historii miasta i okolic: Statut Cechu Krawieckiego z roku 1592 roku pisany w języku łacińskim na pergaminie, nadany przez Jana ze Złotowa.

Dokument cechu
Statut cechu

 

Przywilej dla cechu Krawieckiego z 1698 roku w języku polskim wystawiony przez Aleksandra na Otoku Zaleskiego. Przywilej na jarmark w Pleszewie z 1783 roku w języku polskim i niemieckim nadany przez Ludwikę Koźmińską Sokolnicką.

 

Przywilej na jarmarki
Przywilej na jarmarki

Muzeum jest w posiadaniu skrzyni – lady cechowej – cechu cieśli z 1904 roku. Dębowa zdobiona atrybutami zawodu ciesielskiego: siekierką, kątownicą, cyrklem i piłą.

Skrzynia cechu cieśli z 1904 roku. W zbiorach muzeum.
Skrzynia cechu cieśli z 1904 roku. W zbiorach muzeum.

Medal – Wystawa Przemysłowa  w Pleszewie 1912, w zbiorach Muzeum

 

Zdjęcie przedstawiające medal z pleszewskiej wystawy
Zdjęcie przedstawiające medal z pleszewskiej wystawy

Posiadamy pokaźny zbiór pocztówek z widokiem Pleszewa oraz miejscowości powiatu pleszewskiego z minionego stulecia. Kolekcja została wykorzystana do wydania albumu z pocztówkami „Wędrówki po dawnym Pleszewie”.

ZBIORY ARCHELOGICZNE

Zbiory archeologiczne pochodzą ze stanowisk archeologicznych, na których prowadzono badania ratownicze w Pleszewie, Brzeziu, Pacanowicach oraz znaleziska jednostkowe. Zbiór muzealny zawiera głównie pozostałości osadnictwa z okresu od 3000 lat p.n.e. aż do X-XI wieku po Chrystusie. Są to brązowe i żelazne szpile, zapinki, noże, groty oszczepów, naszyjniki, bransolety i grzechotki oraz pokaźny zestaw ceramiki glinianej.
Do najciekawszych należą naczynia ze znakami kultowymi (solarnymi), grzechotki ludności kultury łużyckiej, ornitomorficzna grzechotka gliniana, naszyjnik brązowy „ze skrzydełkami”, fragment lustra brązowego z profilowaną rękojeścią (import z terenów italskich).

ZBIORY ARTYSTYCZNE

Muzeum posiada bogate zbiory malarstwa, rysunku i grafiki artystów pochodzących z terenu i okolic Pleszewa. Znajduje się tu jedna z największych w Polsce kolekcji dzieł nieżyjącego artysty Mariana Bogusza (1920-1980)- malarza, scenografa, rzeźbiarza oraz animatora sztuki – przedstawiciela awangardy lat 50. Był współzałożycielem i działaczem „Grupy 55” kształtującej nowe wizje artystyczne oraz współtwórcą stowarzyszenia „Krzywe Koło” (1955 r.)
Obecnie w kolekcji znajdują się 74 obrazy i 144 prace na papierze. Muzeum posiada rysunki z lat 1937 – 1971. Z lat 40. kubistyczne kompozycje martwej natury oraz akty kobiece. Z końca lat 60. i 70. eksperymentalne rysunki wykonane tuszem lawowanym na cienkim papierze. Gwasze i tempery z lat 1942 – 1971. W grupie tych prac znajduje się różnorodność technik: akwarela monochromatyczna, tempera – gwasz, tusz i ołówek, papier i blacha, papier pergaminowy, collage oraz pastel na welurze. Tematyka różnorodna od kompozycji abstrakcyjnych, linearnych, surrealistycznych do realizmu: martwa natura i pejzaż.
Malarstwo z okresu 1946 – 1980. Jest to przekrój przez techniki, jakie wykorzystywał artysta w swojej twórczości. Z lat 50. i 60. obrazy olejne i collage, większość trójwymiarowych z charakterystycznymi przecięciami na płótnie, wypełniane blachą, obudowane drewnem. Z tych czasów pochodzi kilka prac pomników np. cykl: „Epitafium dla Komedy”, „Epitafium dla stolarza Bolesława”, „Epitafium dla Marka Włodarskiego”. Z końca lat 60. obrazy z użyciem techniki „fumage”.
Najciekawsze i charakterystyczne dla tego artysty to blachy i obrazy z lat 70. Pierwsze to wynik eksperymentu artysty ze światłem i przestrzenią, drugie zaś z kolorem i formatem. W planach jest powstanie wystawy stałej poświęconej twórczości Mariana Bogusza.
Na przestrzeni lat uzbierało się wiele prac artystów z Pleszewa, powiatu pleszewskiego oraz artystów związanych z Pleszewem. W zbiorach znajdują się prace malarskie Antonina Szymańskiego, Władysława Kościelniaka, Andrzeja Wieruszewskiego, Henryka Straburzyńskiego, Jerzego Szpunta, Wołodymira Czarnobaja, grafiki Zygmunta Baranka, malarstwo Andrzeja Niekrasza oraz prace artystów młodszego pokolenia z terenu miasta i gminy – Leszka Kostuja (Pleszew), Violetty Tarki (Grodzisko),  Krzysztofa Ignasiaka (Pleszew), Jakuba Grygla (Pleszew), Mariusza Grzemskiego (Pleszew) i Magdaleny Głoskowskiej (Chocz)

 „W nocy widzi się jaśniej”, Mariusz Grzemski; olej, płótno,2002; obraz brał udział w konkursie „Obraz Roku 2002 ogłoszonym przez miesięcznik Art&Business. Praca w zbiorach Muzeum.

„W nocy widzi się jaśniej”, Mariusz Grzemski; olej, płótno,2002; obraz brał udział w konkursie „Obraz Roku 2002 ogłoszonym przez miesięcznik Art&Business. Praca w zbiorach Muzeum.

 

„Kompozycja IV” Magdalena Głoskowska; gwasz; 90x115; 2000
„Kompozycja IV” Magdalena Głoskowska; gwasz; 90×115; 2000

 

„Ignacy Jachimiak” Violetta Tarka; olej , płótno; 49,5x63; 2003
„Ignacy Jachimiak” Violetta Tarka; olej , płótno; 49,5×63; 2003

ZBIORY ETNOGRAFICZNE

W dziale etnograficznym znajdują się głównie urządzenia i narzędzia gospodarstwa domowego z gospodarstw rolniczych oraz warsztatów rzemieślniczych z ostatniego stulecia.
Dużą część zbiorów stanowią przedmioty codziennego użytku, urządzenia, narzędzia i wyroby z różnych warsztatów. Posiadamy kilka prac artystycznych z regionu. Wśród nich wyroby rękodzieła artystki ludowej Stanisławy Matelskiej (1927 – 2003), która tworzyła na terenie gminy Gizałki. Ponadto zgromadzone zostały wyroby gliniane użytkowe wykonane przez M. Czajczyńskiego z Orliny Dużej (powiat pleszewski) m.in. skarbonki i naczynia użytkowe.

 

Dziewczynka w niebieskiej sukience”,Stanisława Matelska; glina wypalana - Krzyżówka, ok. 1993 rok. Praca w zbiorach Muzeum.
„Dziewczynka w niebieskiej sukience” – Stanisława Matelska; glina wypalana, Krzyżówka, ok. 1993 rok. Praca w zbiorach Muzeum.
„Kobieta w czerwonej sukni” Stanisława Matelska; glina wypalana, Krzyżówka, ok. 1993 rok. Praca w zbiorach Muzeum.
„Kobieta w czerwonej sukni” Stanisława Matelska; -glina wypalana, Krzyżówka, ok. 1993 rok. Praca w zbiorach Muzeum.
Gwizdki i zabawki; glina wypalana, wyrób ręczny z ok.1986 roku
Gwizdki oraz zabawki; glina wypalana, wyrób ręczny, ok.1986 roku
Dodatkowo kilka drewnianych figurek pleszewskiego artysty amatora A. Klauzy.
Dodatkowo kilka drewnianych figurek pleszewskiego artysty amatora Antoniego Klauzy.

 

Top