Zgasło słoneczko ludzkości

Pięćdziesiąt lat, które 5 marca 2007 r. upłynęło od śmierci Józefa Stalina jest punktem wyjścia do poznania epoki, której swoim imieniem dał on nazwę. Dlatego obok eksponatów związanych ze śmiercią i pogrzebem, wystawa jest wzbogacona o materiały obrazujące sylwetkę Stalina, kult jednostki, akcje propagandowe, socrealizm, Polskę i świat w dobie stalinowskiej, sylwetki przywódców innych krajów komunistycznych, zbrodnie komunistyczne oraz miejsce Stalina w kolejnych epokach historycznych.
Elementem powtarzającym się i łączącym poszczególne plansze jest lista określeń stosowanych wobec osoby “Budowniczego nowego świata”.

Zgasło słoneczko ludzkości. Reakcje społeczeństwa polskiego na śmierć Stalina

20 X – 20 XII 2007

komisarz wystawy: Jerzy Szpunt

Top