Zgłoś Powstańca!

UWAGA!

Jesteśmy w trakcie przygotowywania spisu powstańców wielkopolskich pochowanych na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. Dzięki pomocy harcerzy mamy wykonane zdjęcia grobów, na których znajduje się informacja o pochowanych powstańcach lub krzyż powstańczy umieszczony na tablicy nagrobnej.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy na grobie nie pojawia się informacja o miejscu spoczynku powstańca wielkopolskiego. Dlatego można zgłaszać u nas osoby pochowane na cmentarzu przy ul. Kaliskiej, które brały udział w Powstaniu Wielkopolskim, a nie jest to odnotowane na tablicy nagrobnej.

Wszystko po to, abyśmy mogli przygotować jak najbardziej kompletny wykaz powstańców.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia br. Wraz ze zgłoszeniem nazwiska powstańca należy przedstawić dokument potwierdzający fakt uczestnictwa w zrywie.

Wykaz powstańców i ich grobów znajdzie się w okolicznościowej broszurze wydanej z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

Top