Tekst odczytywany maszynowo

O muzeum

Muzeum Regionalne w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie obowiązującego prawa i statutu. Posiada własną osobowość prawną.

Organizatorem Muzeum Regionalnego w Pleszewie jest Miasto i Gmina Pleszew. Muzeum jako instytucja kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury. Siedzibą Muzeum jest miasto Pleszew, a swoją działalnością obejmuje ono Miasto i Gminę Pleszew oraz Ziemię Pleszewską.

Muzeum prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu, zabezpieczaniu, opracowywaniu i udostępnianiu zabytków; inwentaryzowaniu i naukowym opracowywaniu zgromadzonych eksponatów, a także organizowaniu wystaw stałych i czasowych ze zbiorów własnych oraz wypożyczonych. Prowadzi także działalność edukacyjną (organizacja lekcji muzealnych, sekcji naukowych i popularnonaukowych nawiązujących do historii, archeologii i etnografii regionu) oraz wydawniczą poprzez wydawanie katalogów i informatorów wystaw, przewodników, wyników badań naukowych oraz opracowań popularnonaukowych.

Współpracujemy w zakresie edukacji regionalnej z przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami regionalnymi i organizacjami społecznymi, a także z instytucjami muzealnymi i naukowymi, promującymi sztukę współczesną oraz stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach na terenie kraju i za granicą.

Jak się skontaktować z Muzeum Regionalnym w Pleszewie?

  • adres: 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 34
  • telefon: 62 74 28 359
  • e-mail: muzeum@pleszew.pl

W jakich godzinach pracujemy?

Wtorek: 9.00 – 17.00

Środa: 9.00 – 17.00

Czwartek: 9.00 – 14.00

Piątek: 9.00 – 14.00

Sobota: 9.00 – 12.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z Muzeum Regionalnym w Pleszewie, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • skontaktować się z muzeum osobiście, telefonicznie lub mailowo
  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Muzeum Regionalne w Pleszewie, ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Wejście do muzeum znajduje się od strony podwórza posesji przy ul. Poznańskiej 34.  Budynek składa się z parteru i piętra. Dla zwiedzających udostępnione są pomieszczenia na parterze budynku. Na piętrze znajdują się magazyny oraz pracownia. Po wejściu do muzeum, po prawej stronie mieści się szatnia, a po lewej stronie toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Idąc dalej znajdziemy salę wystawową, w której prezentowana jest stała ekspozycja archeologiczna. Następnie wchodzimy do małej sali wystawowej, a dalej do dużej sali wystawowej, w której odbywają się również spotkania. Z małej sali wystawowej można wyjść drzwiami na dziedziniec muzeum. Osoby, które tego potrzebują, mogą wejść na teren muzeum z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie lub mailowo. Można też skorzystać z pomocy pracownika w czasie poruszania się po muzeum i korzystania z oferty, zgłaszając tę potrzebę pod numerem telefonu  62 74 28 359.