Kategorie

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) powstał w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej, która nakłada na administracje publiczną, w tym samorząd lokalny, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego.

Projekty

Groby wojenne na terenie województwa wielkopolskiego↓→ Wielkopolski Urząd Wojewódzki uruchomił na swojej stronie internetowej dział poświęcony grobom wojennym, które znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem tam zamieszczonym. Każdy grób posiada kartę ewidencyjną zawierająca dokładny…

Zbiory

Muzeum posiada zbiory: historyczne – dotyczące miasta i okolic, archeologiczne – kultury łużyckiej z wykopalisk prowadzonych w regionie, artystyczne – kolekcja dzieł Mariana Bogusza i innych artystów pleszewskich, etnograficzne – rzemiosło, kultura materialna regionu. Zbiory historyczne↓→ Wśród zbiorów historycznych do…

Rada Muzeum

Zgodnie z ustawą o muzeach, Rada Miejska powołała Radę Muzeum Regionalnego w Pleszewie jako organ nadzorujący i oceniający działalność Muzeum na czteroletnią kadencję. W Radzie zasiadają osoby będące przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń ściśle współpracujących i wspierających działalność Muzeum. Każda z…